Začala stavba dopravního napojení na budoucí průmyslovou zónu Podkrušnohorské výsypky

Karlovarský kraj začal se stavbou dopravního napojení na budoucí průmyslovou zónu
Podkrušnohorské výsypky, kde vznikne Vývojové centrum koncern BMW Group. K výstavbě příjezdové komunikace se kraj přihlásil v memorandu, které společně s firmou BMW Group a společností Sokolovská uhelná uzavřel v lednu minulého  roku. Přípravou a realizací stavby byla pověřena Krajská správa a údržba silnic.

„Je to pro nás velmi důležitý okamžik, do našeho kraje přichází významný investor a Karlovarský
kraj jako partner začíná se stavbou dopravního napojení na Vývojové centrum BMW Group. Náš
kraj patří ke strukturálně postiženým regionům a nutně potřebuje nová pracovní místa a práci
s přidanou hodnotou, ale také rozvoj vědy a výzkumu, hi-tech provoz, který tady dosud chybí.
Zajímavé je pro nás i spojení BMW Group s vysokoškolskými pracovišti a možnost dostat k nám do
regionu jednak vysokou školu, ale také specialisty v různých oborech,“ uvedla hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

„V první řadě bychom chtěli poděkovat za veškeré úsilí, podporu a partnerství ze strany
Karlovarského kraje, Sokolova a okolních komunit. Projekt pokračuje nadále podle plánu. Po
získání stavebního povolení by měly začít stavební práce v prvním čtvrtletí roku 2020. Tím započne
transformace celého regionu a učiní z něj atraktivní místo pro mladé, kvalifikované a zkušené lidi,“
uvedl Helwig Lehmann, vedoucí projektu Vývojového centra BMW Group.

Realizací projektu příjezdové komunikace byla pověřena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje. „V rámci vybudování nového dopravního napojení dojde k umístění nové okružní křižovatky
na silnici II/210. Směrem k nové průmyslové zóně a areálu BMW Group bude vystavěn násep a na
něm umístěno rameno z nové křižovatky o celkové délce 50 metrů. Po dokončení výstavby areálu
bude na toto rameno navazovat další kruhový objezd, který bude sloužit pro vjezd na parkoviště u
areálu BMW Group a dále jako napojení nově plánované silnice od křižovatky poblíž Boučí,“ popsal
ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

Na financování akce se kraji podařilo získat finanční prostředky v rámci programu RE:START, které
kraj obdržel ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Krajská správa a údržba silnic vypsala
výběrové řízení na stavbu s předpokládanou hodnotou zakázky 78, 7 milionu korun bez DPH.
Nejvýhodnější nabídku podala společnost STRABAG s vítěznou cenou 60, 9 milionu korun bez DPH. (tz)

Foto Karlovarský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *