Obědy mají pomoci zvýšit školní docházku. Školy na Karlovarsku vytipovaly 743 dětí k podpoře

Zajistit dětem ze sociálně slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky – to je cílem projektu „Obědy do škol“. V letošním roce se do něho zapojí i Karlovarský kraj. Tamní školy vytipovaly celkem 743 dětí k podpoře. Jejich konečný počet však bude záviset na tom, zda jejich zákonní zástupci dodají školám potřebná potvrzení z úřadu práce.

„Kromě primárního cíle zajistit stravování pro děti ze sociálně slabých rodin nám jde ještě o sekundární cíle, a to o zvýšení školní docházky či o celkovou integraci těchto dětí mezi ostatní školáky. Celkové náklady jsou vyčísleny na více jak 4,5 milionu korun, přičemž projekt je financován ex-ante, což znamená, že obdržíme celou dotaci na začátku realizace projektu, a není nutné jej předfinancovávat z rozpočtu kraje,“ vysvětluje krajský radní pro oblast školství a mládeže Jaroslav Bradáč. „O podání projektové žádosti však ještě musí rozhodnout krajské zastupitelstvo,“ uvedl Jaroslav Bradáč.

V rámci Karlovarského kraje se do projektu zapojilo 39 příspěvkových organizací vykonávajících činnost mateřských a základních škol. Bezplatná strava může být poskytnuta dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let, jejichž způsobilost k podpoře je dána nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi. Tu musí ověřit místně příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Rozhodné období pro zařazení dítěte do celoročního stravování je pak stanoveno v termínu od 1. 6. do 30. 9. 2020. Projekt je plně hrazen z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jenž spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a státního rozpočtu. (zr)

Foto: Pixabay

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *