Vyměnili ústav za rodinné domky. Klienti PATY Hazlov mají nové bydlení

Karlovarský kraj nechal vybudovat nové domy v Hazlově a v Aši pro osoby se zdravotním postižením z Domova PATA v Hazlově. Pokračuje tak ve svém záměru přemístit klienty ústavních zařízení do běžného prostředí a za pomoci sociálních pracovníků je zapojit do společnosti. Podobně začali žít před časem lidé z hazlovské PATY v nových domácnostech ve Skalné.

Výstavba rodinných domů se uskutečnila v rámci takzvané transformace pobytového zařízení PATA
Hazlov. „I v tomto případě pokračujeme v projektu, do kterého se kraj zapojil už v roce 2011.
Snažíme se především o to, aby klienti dosud zvyklí na ústavní péči měli možnost žít jako jejich
vrstevníci v přirozeném prostředí, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti a časem našli třeba i
odpovídající pracovní uplatnění. Domky v Hazlově obývá celkem 16 klientů, v nových domcích v Aši
jich bydlí 8 a my věříme, že si na nový životní styl rychle a bez problémů zvyknou,“ uvedl náměstek
hejtmanky Petr Kubis.

V Hazlově byly vybudovány tři nové domy s kompletním moderním vybavením, v nichž nechybí ani
potřebné úpravy pro lidi se zdravotním postižením, jako jsou sprchová lůžka či vakové zvedáky.
Celkové náklady dosáhly 28, 2 milionu korun, z toho dotace z Integrovaného regionálního programu
tvořila 85 procent finančních prostředků, dotace z krajského rozpočtu 10 procent a zbylých 5 procent
šlo od státu.

V Aši vyrostly dva domky, každý se dvěma individuálními domácnostmi, kde každou domácnost
budou obývat vždy 2 klienti. Samozřejmostí jsou opět potřebné sociální služby. Náklady na
vybudování domků dosáhly 10, 4 milionu korun, přičemž dotace z IROP opět činila 85 procent výdajů,
10 procent zaplatil kraj a 5 procent zafinancoval stát.

Prvních 14 klientů se v rámci projektu transformace stěhovalo z PATY Hazlov začátkem roku 2014 do
opraveného rodinného domku v Krásné u Aše a do čtyř bytů v panelových domech v Aši. Dalších 15

klientů je následovalo koncem roku 2014, kdy se podařilo získat 7 nájemních bytů od města Chebu.
Druhá část projektu se uskutečnila v roce 2015, kdy byla dokončena výstavba 3 rodinných domků v
Jiráskově ulici v Aši. Tam našlo zázemí 18 klientů včetně šesti dětí. V červenci 2019 se do nového
dvojdomku ve Skalné nastěhovalo dalších 9 klientů. „Celkem bude organizace poskytovat komunitní
sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 30 klientů v Aši a Hazlově a 50
klientů služby chráněného bydlení v Chebu, Skalné, Hazlově a Aši,“ uvedl Daniel Lindenberg, ředitel
PATA Hazlov.

Karlovarský kraj má také v plánu nechat opravit nevyužívané školní dílny v areálu Gymnázia v Aši, kde
bude mít příspěvková organizace zázemí pro management a údržbu. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *