Vodárna postaví Vinicích retenční nádrž na zadržení dešťové vody. Na investice dá stovky milionů korun

Vodárna Plzeň plánuje na příští rok velké investice v řádech stovek milionů korun.  Největší akcí bude stavba retenční nádrže Vinice zhruba za 190 milionů korun, která má zadržovat a postupně uvolňovat až šest tisíc kubíků dešťových vod. Nádrž vyřeší problémy s přetíženou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu, kde je nyní stop stav pro připojení se na kanalizaci. Na stavbu později naváže rekonstrukce a rozšíření roudenského kanalizačního sběrače za cca 120 milionů korun, což bude společná investice města a Vodárny. 

„Obě investice jsou potřebné nejen pro rozvoj Vinic, ale současně jsou nezbytné i pro stavbu Západního okruhu, jehož stavbu město Plzeň a Plzeňský kraj zahájí v příštím roce,“ přiblížil předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ a.s. a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

VODÁRNA PLZEŇ bude v roce 2019 pokračovat na v loni zahájeném odkanalizování městského obvodu Plzeň – Lhota.  Stavba za 155 milionů korun zahrnuje cca 9,5 kilometru nově budované splaškové kanalizační sítě včetně tří nových čerpacích stanic odpadních vod. Veškeré splaškové vody ze Lhoty budou odváděny na centrální čistírnu odpadních vod v Plzni. Obě akce podpořila dotací EU a to z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V případě retenční nádrže Vinice jde o cca 111 milionů korun a v případě kanalizace ve Lhotě přibližně o  89 milionů korun.

Další vodárenské investice půjdou do obnovy a rekonstrukcí stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů, v roce 2019 jde přibližně o 230 milionů korun. „Průměrná  celková roční částka vynakládaná na obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací činí  za vodovod 2,8 % a za kanalizaci 2,3 % hodnoty majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.. Je to společně s Prahou nejvíc z měst v ČR,“ uvedl provozně technický ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Petr Zelenka.

V letošním roce VODÁRNA PLZEŇ a.s. zrekonstruovala zákaznické centrum v administrativní budově v Malostranské ulici. Klientům je k dispozici větší diskrétní i čekací zóna, čtyři zákaznické přepážky, recepce a pokladna, kde lze uhradit veškeré účty hotově i platební kartou bez manipulačního poplatku. Inovací prošly webové stránky společnosti, které kromě jiného například umožňují díky nové aplikaci Webový vyjadřovací portál zadávat žádosti o vyjádření k existenci sítí vodovodu a kanalizace bez nutnosti návštěvy společnosti. „V příštím roce plánujeme službu rozšířit o zadávání žádostí o vodovodní a kanalizační přípojku pomocí tohoto portálu,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Ludvík Nesnídal.

Letos také probíhá pilotní projekt SMART dálkových odečtů vodoměrů. „V Plzni bylo osazeno novou revoluční technologií 500 odběrných míst. Jde o malé technické zařízení skládající se ze snímače a vysílače, které je umístěné přímo na vodoměru,“ upřesňuje Roman Moučka, vedoucí oddělení odečtové služby VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Technologie umožňuje posílat pomocí IoT sítě přímo do zákaznického informačního systému VODÁRNY PLZEŇ a.s. odečty vodoměru včetně alarmových stavů jako jsou vysoké spotřeby, manipulace s vodoměrem, zamrznutí vodoměru. Systém dálkových odečtů vodoměrů by mohlo v budoucnu přinášet celou řadu výhod i odběratelům. Odběratel by mohl v zákaznickém portálu či mobilní aplikaci například zjistit okamžitý stav vodoměru, sledovat průběh spotřeby vody a zejména by ocenil upozornění na zvýšenou spotřebu, díky které by snáze odhalil únik vody.

VODÁRNA PLZEŇ zůstává i v roce 2019 generálním partnerem mládeže jednoho z nejúspěšnějších sportovních klubů v republice, FC Viktoria Plzeň a je rovněž od roku 2018 generálním partnerem Zoologické a botanické zahrady města Plzně. VODÁRNA PLZEŇ a.s. má nyní zhruba 43 tisíc odběrných míst. K největším odběratelům vody patří Plzeňská energetika a.s., Plzeňská teplárenská a.s., Plzeňský Prazdroj a.s., STOCK PLZEŇ – BOŽKOV s.r.o. a Fakultní nemocnice Plzeň. (tz)

Ilustrační foto Vodárna Plzeň, a. s.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *