Voda v Plzni příští rok nezdraží!

Rada města Plzně schválila ceny vodného a stočného pro rok 2016, které začnou platit od 1. ledna 2016. V případě vodného se jedná o částku 44,38 korun za metr krychlový, v případě stočného je cena stanovena na 33,67 korun za metr krychlový, obojí bez DPH. Ve srovnání s letošním rokem tak došlo ke snížení cen vodného, kdy pro rok 2015 je 48,68 korun za metr krychlový bez DPH, a ke zvýšení ceny stočného, jež je letos účtována ve výši 29,06 korun za metr krychlový bez DPH.

 

„Jsem rád, že se naplnil předpoklad, že vodné a stočné zůstane na úrovni cen roku 2015, a drobné zvýšení kopíruje meziroční inflaci,“ uvedl technický náměstek Pavel Šindelář.

 

Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí České republiky. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které výrobce může zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku. Zda podmínky regulace společnost dodržuje, kontroluje finanční ředitelství. Ze zákona č. 274/2001 Sb. vyplývá povinnost každoročně provést vyúčtování všech položek kalkulovaných v uplynulém roce ve vodném a stočném, jejich skutečnost porovnat s položkami v pravidlech pro stanovení výše vodného a stočného pro daný rok. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn a vyúčtován. Kontrola oprávněnosti nákladů vodného a stočného za rok 2014 proběhla v průběhu září a října 2015. Kontrolu provedl nezávislý auditor na základě objednávky magistrátního odboru správy infrastruktury. Dle zjištění nezávislého auditora nejsou do kalkulací cen pitné a odpadní vody zpracovaných společností Vodárna Plzeň a.s. zahrnuty položky, které by nebyly v souladu s platnými předpisy pro tvorbu těchto kalkulací. Hodnoty skutečných nákladů za rok 2014 byly do cenového modelu zadány správně.    (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *