V  sobotu 14. listopadu se kompletně otevře zrekonstruovaná vozovka v ulici U Trati

Nový asfaltový povrch ulice U Trati i nově upravená křižovatka s  ulicí Doudleveckou, kde se špatně projíždělo velkým vozům, především pak městské hromadné dopravě, se kompletně otevře pro motoristy v  sobotu 14. listopadu 2020. Oprava úseku trvala od 7.  října a vyžádala si omezení v  dopravě. Správa veřejného statku města Plzně mohla přistoupit k  rekonstrukci této dopravní tepny až poté, co byly dokončeny rozsáhlé úpravy v  ulicích Skvrňanská, Studentská a Radčická a obnoven v  nich normální provoz.

„Asfaltový povrch v  ulici U Trati měl trhliny, výtluky a byly v  něm vyjeté koleje. Opravili jsme tedy úsek dlouhý 600 metrů, ohraničený křižovatkami s  Klatovskou třídou a s  Doudleveckou ulicí. Rozsáhlými úpravami prošla i křižovatka U Trati a Doudlevecká. Došlo k  úpravám obloukům a nároží, aby zde mohly plynuleji projíždět velké vozy, především pak vozy městské hromadné dopravy. Křižovatka je nyní po opravě přívětivější i k  chodcům. Chodník jsme zrekonstruovali, vybudovali jsme dvě bezbariérová místa pro přecházení včetně doplnění varovnými i signálními pásy a vodícím pásem na přechodu. Náklady na rekonstrukci ulice U Trati dosáhly 14,1 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„V ulici U Trati jsme museli odfrézovat stávající asfaltové vrstvy, položit nové, obnovit vodorovné dopravní značení a upravit zastávky příměstské a městské dopravy, které jsou řešeny jako zálivy. Rekonstrukcí projde i svedení dešťové vody z  této komunikace,“ vysvětlila technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

V  souvislosti se změnou oblouků v  křižovatce a prodloužení chodeckého přechodu musely být provedeny úpravy světelného signalizačního zařízení. „Ta byla v  celé křižovatce vyměněna za nová modernější. Novinkou je takzvaný řadič, jenž má schopnost získávat informace o počtu projíždějících vozidel. Tento řadič bude vybaven jak pevnými signálními programy, tak dynamickým řízením s preferencí pro vozy městské dopravy,“ dodala Andrea Fojtíková.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *