Už 1. ledna se Brdy otevírají veřejnosti. Ministerstvo obrany zveřejnilo pravidla pro správu chráněné krajinné oblasti

1. ledna se Brdy otevřou veřejnosti

Už v pátek 1. ledna 2016 bude zrušen vojenský újezd Brdy, současně s tím bude na tomto území vyhlášena chráněná krajinná oblast. Ministerstvo obrany zveřejnilo souhrn nejdůležitějších informací k budoucímu režimu v této lokalitě. Území bude rozděleno mezi Středočeský a Plzeňský kraj, konkrétně mezi okresy Příbram, Beroun, Rokycany a Plzeň-jih.

„Důvodem pro zrušení újezdu byla jeho nepotřebnost a malé vojenské využití. Velikost výcvikových prostor v ČR byla naddimenzovaná a neodpovídala současným potřebám,“ připomněl ministr obrany Martin Stropnický. Brdy se tak po téměř 90 letech otevřou veřejnosti s tím, že zhruba do dvou let by mělo být nově vyznačeno přibližně 450 kilometrů cyklotras a desítky kilometrů tras pro pěší.

Území zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.

Bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům). Tato oblast, včetně dalších uzavřených vojenských areálů, bude označena informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu. Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena cedulí se zákazem vstupu.

Výkon státní správy na tomto území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozdělení budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou působností – Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále Městys Jince, Město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí jako stavební úřady. Dotčeným lesním úřadem bude Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Brdy. Kompetentním stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středočeský a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích pro kraj Plzeňský.

Území se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy. Současně zůstává územím ODOS (objekt důležitý pro obranu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod). Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy bude zakázán, přístupové komunikace budou označeny dopravní značkou zákaz vjezdu. Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích.

Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů.

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v roce 2016, s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. prosinci 2017.

Hranice CHKO Brdy budou označeny státním znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstupech informačními tabulemi. Dokončení informačních tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením turistické infrastruktury.

Detašovaná pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Brdy, budou sídlit v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí.

Všechny informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace budou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na www.poznejbrdy.cz.

 

Foto: www.army.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *