U Ejpovic, Chotěšova, Valchy a Kokotských rybníků ničil vítr plzeňské stromy. Bude z nich palivo i papír

V průběhu února a března letošního roku se v městských lesích začne s kácením dřeva. Týkat se bude dřevin poškozených vlivem extrémního počasí, ale také chřadnoucích přestárlých porostů. Jedná se o lesy u Ejpovic, Chotěšova, Kokotských rybníků, kde Plzeň vlastní pozemky, či v okolí plzeňské Valchy a Nové Hospody. 

Velké škody způsobil těžký sníh v prosinci minulého roku, kdy lámal a vyvracel mladé borovice v lesních komplexech Čilina u Ejpovic a Dubovec u Chotěšova. Celková plocha zničených mlazin, které se budou muset obnovit, činí bezmála tři hektary. Obnova bude spočívat ve vyřezání polámaných a jinak poškozených stromů, které budou následně zpracované do štěpky. Na vzniklých holinách budou již v průběhu letošního jara vysázené takzvané meliorační a zpevňující dřeviny, jako jsou jedle bělokorá, douglaska tisolistá nebo buk lesní.

Intenzivní vítr při svých nárazech koncem prosince vyvracel stromy, zejména smrky, lámal jejich kmeny i koruny. Nejvíce zasažen byl lesní komplex Kokotsko. „Hlavní příčinou větší míry poškození v této lokalitě je snížená stabilita porostů kvůli kůrovcové kalamitě. Vzhledem k rozptýlení jednotlivých zlomů a vývratů nebude možné využít harvestorové technologie a stromy zpracují lesníci s motorovými pilami a přepraví je menší kolové traktory,“ sdělil Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

SVSMP dále plánuje takzvané obnovní těžby zaměřené na chřadnoucí přestárlé borové porosty, kdy masivně odumírají jednotlivé stromy. Těžby jsou naplánované v okolí Valchy a Nové Hospody. Prováděné budou v souladu s platným Lesním hospodářským plánem a s maximálním ohledem na šetrnost k okolním porostům, ale i návštěvníkům lesa.

Plochy po těžebních zásazích poté lesníci uklidí od těžebních zbytků a prostor zalesní. „Z důvodu zvýšení odolnosti na případnou klimatickou změnu bude nutné doplnit druhy lesních dřevin, které se v těchto místech nevyskytují, nebo vyskytují v malém množství. Výsledkem by měl být les smíšený, pestrý a zároveň věkově rozrůzněný. Takový les je následně odolný vůči škůdcům a klimatickým vlivům,“ doplnil Milan Sekáč z oddělení městských lesů s tím, že předpokládané množství činí 4500 m3 převážně borového dřeva. Práce začnou v únoru a skončí do konce března 2024.

Většinu vytěženého dřeva město odprodá dřevozpracovatelským subjektům za nejvyšší nabízené ceny. Dříví ve vyšší kvalitě bude využito k výrobě stavebního řeziva, dřevo nižší kvality se využije na výrobu dřevotřískových desek, papíru, případně také jako palivo.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *