Tři památky z Rokycanska bojují o prvenství v Plzeňském kraji. Můžete je podpořit

Boží muka s plastikou odpočívajícího Krista, sousoší Kalvárie v areálu zámku v Liblíně a kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci jsou tři zástupci z Rokycanska v soutěži Památka Plzeňského kraje 2023. Dnes, v pondělí 4. prosince, bylo spuštěno hlasování v soutěži o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Hlasovat mohou zájemci do 31. ledna 2024 ve dvou kategoriích: sochy a drobná architektura a stavby na webu http://soutezpamatka.plzensky-kraj.cz/.

„Za Rokycansko jsou nominovány do kategorie sochy a drobná architektura kompletní obnova sousoší Kalvárie v areálu zámku v Liblíně  a obnova Božích muk v Rokycanech, které nominoval Národní památkový ústav v Plzni. V kategorii stavby Rokycansko reprezentuje kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci. V minulých letech vždy obnovované památky z okresu Rokycany v této soutěži uspěly. Za rok 2022 na základě výsledků veřejného hlasování byly uděleny Ceny veřejnosti za obnovu omítek, fasád a plechové krytiny věže kostela sv. Bartoloměje ve Volduchách s celkovým počtem 352 hlasů a restaurování a přemístění sochy Panny Marie Immaculaty v Podmoklech s celkovým počtem 432 hlasů,“ uvedla Jana Cinkeová, která má ve své gesci památkovou péči ORP Rokycany.

Boží muka s plastikou Odpočívajícího Krista
Boží muka, resp. výklenková kaple s plastikou Odpočívajícího Krista v Pivovarské ulici v Rokycanech, patří mezi hodnotné doklady drobných a sochařských exteriérových památek nejen na Rokycansku, ale v rámci celého území Plzeňského kraje. Cenná je především plastika Odpočívajícího Krista, která představuje doklad sochařské práce v nepříliš obvyklém materiálu terakoty dosud neznámého autora pravděpodobně z období poslední čtvrtiny 18. století. Výjimečné je i dochování takové plastiky v exteriéru a až na výjimky její relativně dobrý stav. Boží muka byla v roce 2023 péčí majitele (město Rokycany) a za finanční pomoci dotace rozsáhle restaurátorsky opravena.

Sousoší Kalvárie – areál zámku, Liblín
Sousoší Kalvárie z roku 1731 bylo původně umístěné na skalnatém výběžku nad Berounkou u komunikace mezi obcemi Liblín a Kozojedy. V roce 1934 jej komerční a komorní rada Emil Kučera, majitel liblínského zámku a statku, nechal přemístit do parku u zámku na terénní vyvýšeninu nad zahradnické sklepy a sousoší, které bylo velice poškozené, nechal zrestaurovat. Toto přemístění do uzavřeného areálu zámku vyvolalo velké diskuze a nevoli místních obyvatel a bylo řešeno se Státním památkovým úřadem v průběhu mnoha následujících let, sousoší však již zůstalo na novém místě. Trojice soch je osazená půdorysně do mírného oblouku. Socha Panny Marie, umístěná na levé straně sousoší, je figura v esovitém roztančeném pohybu, stojící na levé noze. Na plintě Panny Marie je zepředu vysekán letopočet 1731. Panna Marie má na hlavě zpodobenou plachetku a je obutá. Socha sv. Jana je umístěna na pravé straně sousoší. Na plintě sv. Jana je vysekán letopočet 1731. Ve středu je štíhlý velmi vysoký kříž s korpusem ukřižovaného Krista, doplněný četnými andělskými hlavami a vznášejícími se figurami andílků. Působí monumentálně ve své výšce a je bohatě dekorovaný stylizovanými obláčky. Na vrcholu kříže je svěšená nápisová páska INRI v celé šíři dříku kříže. Poslední restaurátorský zásah na sousoší proběhl v letech 1992-1993.

„Dílo bylo takto celkově restaurováno po 30 letech od posledního restaurátorského zásahu a téměř 90 letech od jeho přemístění do areálu zámku. Současný majitel Kalvárie Jaroslav Bech se narodil v roce 1934, tedy v roce přemístění Kalvárie a přál si, aby restaurování bylo dokončeno k tomuto výročí. V současné době ještě probíhají další úpravy zeleně a nádrží v bezprostředním okolí památky,“ doplnila Jana Cinkeová.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Zvíkovec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je umístěn v centru obdélného náměstí a tvoří dominantu městyse Zvíkovec. Kostel je ve svém jádru gotickou stavbou asi z poloviny 14. století, obvodové zdivo z této doby je zachováno přibližně do výše záklenků oken. Barokní přestavba přinesla navýšení zdiva na dnešní úroveň, tedy o 2 až 3 metry, byl změněn rytmus oken a vstup posunut k západu. Realizována byla pravděpodobně nákladem Františka Josefa Kinského z Vchynic roku 1767. Oratoř při jižní straně byla přistavěna až roku 1800 nákladem patronátního pána Františka Hildpranta. Kostel je ve stávajícím stavu jednolodní, obdélný, s trojboce uzavřeným presbytářem, ke kterému přiléhá nízká sakristie na severní straně a přízemní oratoř na jižní straně. K západnímu štítovému průčelí je přistavěna masivní hranolová věž, zakončená bání. Zařízení kostela je převážně z konce 17. století, hlavní oltář z roku 1661. V letech 1809-1848 byl donátorem kostela majitel zdejšího zámku Matyáš Kalina z Jäthensteinu, archeolog doby romantismu a autor archeologické mapy Čech. V letech 1832-1840 zde působil jako farář Václav Krolmus, jeden ze zakladatelů české archeologie a etnografie.
Kostel je od roku 2021 ve vlastnictví městyse Zvíkovec, který realizuje jeho celkovou obnovu.

Adriana Jarošová

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *