Špičková klinika plzeňské FN má na kontě přes tisíc operací jater. Chirurgové z celé republiky přijíždějí do Plzně studovat nové způsoby léčby

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice je v současnosti největším pracovištěm v České republice zabývající se komplexní léčbou nádorů jater. V republice je svou úrovní na špičce a patří i mezi nejlepší v Evropě. Ne náhodou je právě Plzeň pořadatelem kongresu chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Letos již posedmé. Tradičně už se ho zúčastňují specialisté české, slovenské i další zahraniční chirurgie.

Největší procento nádorů jater tvoří zhoubná onemocnění, jako jsou primární a sekundární nádory jater. Sekundární nádory jater jsou nejčastější a dominuje zde metastatické postižení kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva a konečníku). Metastázy kolorektálního karcinomu jsou nejčastějším nádorem jater v české populaci,  zejména v té plzeňské. Tvoří zhruba 80 % všech metastáz chirurgicky řešitelných v játrech. Lékaři chirurgické kliniky operují ročně kolem 80 – 100 případů nemocných s onemocněním jater, při čemž stále je možné řešit celosvětově pouze kolem 20 % nemocných s diagnostikovanými nádory jater. 80 % nemocných je bohužel z různých důvodů primárně neoperovatelných a jsou léčeni zejména léčbou onkologickou. Tento postup vede k redukci objemu nádorů a jejich následné možnosti operability.

Novými metodami, které jsou na chirurgické klinice již dobře zavedeny, jsou embolizace větve portální žíly či společně s touto embolizací aplikace autologních (nemocnému vlastních) kmenových buněk. Tento zákrok vede k navýšení tzv. zbytkového objemu jater, který zůstane po operaci a je bezpodmínečně nutný k udržení jaterních funkcí.

Na jaře letošního roku jsme odoperovali již tisícího pacienta s nádorovým onemocněním jater. Lékaři s tímto druhem operací začali na chirurgické klinice v roce 1999 a v současnosti se toto číslo blíží zhruba k  1 050 nemocných,” říká přednosta chirurgické kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením pro operace jak otevřenou, tak laparoskopickou cestou a léčí pacienty nejen z Plzeňska, ale z celé České   a  Slovenské republiky. Výjimkou nejsou ani pacienti ze zahraničí. V současnosti se rozvíjí spolupráce  s novým Biomedicínským centrem, které disponuje moderními operačními experimentálními sály se špičkovým vybavením.

“K novým programům zaváděných na klinice patří aplikace kmenových buněk pocházejících z kostní dřeně od pacienta, celý výkon se dělá prakticky v jedné době na operačním sále. Tento postup má samozřejmě své přísné indikace a v současnosti je tato metoda uplatněna již u 18-ti nemocných, kteří měli z důvodu rozsáhlého nálezu zhoubného nádoru v játrech životní prognózu několik málo měsíců. Z této skupiny nemocných se podařilo úspěšně odoperovat 15 pacientů,  kteří po operaci žijí kvalitním životem a dvouleté přežívání těchto nemocných dosahuje téměř 70 %,” vysvětluje profesor Třeška.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *