Satelit odhalil 30 nových ohnisek kůrovce v rokycanských městských lesích. Co teď?

Třicet nových ohnisek a 70 míst k prověření objevilo satelitní snímání v Lesích města Rokycan, kde ho začali nově využívat k mapování kůrovce. Městské lesy hospodaří na 3650 hektarech lesa. Hlavní předností je odhalení kůrovce v samotném počátku. V loňském roce společnost provedla rekordní těžbu dřeva, výhradně způsobenou kůrovcem a silnými větry v červnu 2022, a zároveň se lesy v prstenci kolem Rokycan rekordně zalesnily. Letos to bude obdobné, a to z důvodu kůrovce, který má nyní ideální počasí pro množení.

S kůrovcovou kalamitou se potýkají v Rokycanech již tři roky. Za loňský rok vytěžili téměř 60 tisíc kubíků dřeva, což je dvakrát tolik, než je běžný roční plán. “Letošní těžba bude záviset především na kůrovci. Již nyní víme, že těžba bude opět bohužel značná. Poslední tři roky jsou ve znamení těžby pouze kůrovcové a větrné, vůbec netěžíme úmyslnou těžbu,“ vysvětlil Stanislav Suda, jednatel společnosti Lesy města Rokycan. „S těmito kalamitami souvisí také rekordní zalesňování. Ročně zalesníme až 60 hektarů, z více než poloviny zalesňujeme jedlemi, modříny a listnatými stromy. Při jarním zalesňování jsme vysadili 290 tisíc sazenic na 51 hektarech plochy, z toho bylo 84 tisíc smrku, tedy již jen 30 procent,“ doplnil Stanislav Suda. Na podzim čeká lesníky další zalesňování, někde je úhyn stromků vysazených na jaře až poloviční kvůli suchému počasí.

„Bohužel není pravda, že kůrovcová kalamita končí. Bude pouze letos pravděpodobně nižší. Nyní počasí kůrovci zcela přeje, naopak jarní deště ho trochu zbrzdily. Proto naše společnost hledala možnost, jak co nejdříve zjistit, kde jsou napadeny další stromy. To se nám nyní daří zjistit díky monitoringu kůrovce ze satelitních dat, kdy nám snímkování z poloviny července odhalilo 30 nových ohnisek ve všech našich polesí. Za ohnisko považujeme tři a více napadených stromů. Dalších 70 bodů jsme dostali od společnosti, od které jsme si objednali satelitní snímkování a vyhodnocení dat, k prověření, kdy poklesl chlorofyl jedlic, ale nedokázali potvrdit, zda se jedná o kůrovce. S kolegy jsme vyrazili do terénu a všechna ohniska vyznačená v mapách se nám potvrdila. Bohužel se nám potvrdila i některá místa k ověření jako stromy napadené kůrovcem,“ vysvětlil Václav Blecha, jednatel Lesů města Rokycan.

Monitoring kůrovce ze satelitních dat začaly využívat Lesy města Rokycan poprvé letos v červenci. Od společnosti SPACE TREES si objednaly snímky z družice a jejich vyhodnocení. Rozlišení je velmi přesné (30 až 50 cm/pixel). Snímky jsou pořizovány ze speciálního satelitu Sky set. Ze snímků je možné detekovat stromy napadené kůrovcem 20 dní po napadení. „Tedy mnohem dříve než ze země. V pokročilých stádiích napadení kůrovcem se barva jehlic smrku mění ze zelené na žlutou až červenohnědou. Napadení kůrovcem způsobí pokles biochemických a biofyzikálních vlastností porostu, jako například obsah chlorofylu a vody,“ doplnil Václav Blecha.

Výstupem společnosti je přesné zakreslení ohnisek i míst k prověření do lesnických map a následné přenesení do aplikace mapy.cz včetně souřadnic. „Data jsou velmi přesná, v 99 procentech odpovídalo označené ohnisko místu. Naši lesníci tedy dostanou v aplikaci přesná místa a všechny kontrolují,“ potvrdil Václav Blecha. „Snímáním jsme zjistili, že nejvíce ohnisek, celkem 12, máme v polesí Žďár, které má 750 hektarů. K tomu bylo 20 bodů k prověření. Bohužel ohniska se nám objevila ve všech našich polesí. Počítáme, že vrchol kůrovce bude v srpnu 2023,“ dodal Václav Blecha.

První snímkování bylo zpracováno k prvnímu rojení kůrovce v polovině července. Na podzim (říjen/listopad) počítají Lesy města Rokycan s dalším satelitním snímkováním kvůli ověření stavu před zimou. Rokycanští lesníci předtím mapovali kůrovce klasicky pochůzkou lesním porostem nebo využívali fotografie z letadel, které nejsou tak přesné.

Městské lesy na jaře také opravily poničené lesní cesty od souprav lesní techniky. „V polesí Kotel jsme opravili hlavní cestu k rozhledně v délce 2,5 kilometru. V polesí Žďár jsme udělali 1,5 kilometru cest a příkopů na Žďár a v polesí Čilina pracujeme na Tymákovské cestě, ze které vznikne cyklostezka a bude se jednat o páteřní komunikaci přes dané polesí. Také jsme letos vybudovali pět nových betonových můstků při hlavních cestách,“ popsal Stanislav Suda.

Lesy města Rokycan hospodaří kromě prstenců kolem bývalého okresního města také v městských lesích, které se nacházejí u Tymákova, Příkosic a v polesí Sedliště u Nepomuka o výměře 750 hektarů, které je historickým majetkem města Rokycan. Lesy města jsou rozděleny na polesí Žďár, Čilina, Kotel a Cháchov, Sedliště.

Zdroj: Město Rokycany

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *