Roste počet firem, které vyplácejí třináctý plat, odměny s koncem roku dostává 57 % zaměstnanců

V současné době význam benefitních složek na našem velmi konkurenčním pracovním trhu stoupá. Stále více zaměstnavatelů je nabízí s cílem získat zájem perspektivních uchazečů o práci, ale také udržet ty stávající. A právě třinácté platy a různé typy vánočních odměn patří mezi nejoblíbenější benefity, kterými zaměstnavatelé zpříjemňují konec roku. Proto se listopadová anketa na stránkách Profesia.cz zaměřila právě na zjištění, kolik procent lidí na přilepšení tohoto typu opravdu „dosáhne“. Nějaký typ benefitu, ať už finančního nebo nefinančního charakteru, dostává podle tohoto průzkumu 57 % zaměstnanců, třináctého platu se dočká 37 %.

„Podobné průzkumy děláme opakovaně, takže máme zajímavá data, která dokazují, že ochota firem vyplácet třinácté platy velmi úzce souvisí s ekonomickou kondicí hospodářství,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz. „Určitý posun v současné době nastal v tom, že na tento typ benefitu dosáhne stále větší množství zaměstnanců na středních a nižších pozicích.“

Jak se tedy měnil v průběhu let počet firem, které poskytovaly třinácté platy? Zatímco v roce 2008 dostala třináctý plat podle údajů Profesia.cz a Platy.cz čtvrtina lidí, v roce 2011 se zhoršením hospodářské situace jejich počet klesl na pouhých 16 % a v roce 2013 dokonce už jen 8 %. Situace se začala měnit v roce 2014, kdy 13. platy přiznala desetina respondentů. Jak je zřejmé, v letošním roce se situace zlepšila nad úroveň roku 2008, neboť 37 % lidí uvedlo, že tento typ bonusu jejich zaměstnavatel poskytuje.

Konkrétní výsledky listopadové ankety na stránkách Profesia.cz vypadají následovně: třináctý plat plošně se vyplácí u 27 % respondentů, jen pro vybrané zaměstnance u 10 %. Jednorázové finanční bonusy dostává s koncem kalendářního roku dalších 11 %, bonusy nefinančního charakteru pak 9 % lidí. Žádných bonusů se nedočká 43 % respondentů.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *