Rokycany postaví novou tělocvičnu a jídelnu pro základní školy v centru města

Otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh veřejné budovy Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan vyhlašuje tamní radnice. Cílem je nalézt nejvhodnější architektonický návrh pro umístění nové tělocvičny, školní kuchyně a školní jídelny pro základní školy T. G. Masaryka a ulice Míru. Nová budova by měla zároveň v odpoledních hodinách sloužit široké veřejnosti jako komunitní centrum. 

„Stavba je plánována na pozemcích mezi základními školami T. G. Masaryka a ulice Míru o celkové rozloze 6 600 m2. Primárně bude areál sloužit pro provoz obou nedalekých základních škol, kdy nám chybí sportovní zázemí pro naše žáky. Dlouhodobě v Rokycanech řešíme nevyhovující a kapacitně nedostatečné prostory pro tělovýchovu. V této lokalitě tělocvičnu řeší město již od devadesátých let. Nicméně mimo hodiny školního rozvrhu bude tělocvična přístupná také sportující veřejnosti, především sokolu a dalším spolkům a kroužkům,“ uvedl starosta města Tomáš Rada. Odhadované stavební náklady jsou vyčísleny na 190 milionů korun. Nová tělocvična a jídelna by mohly stát do roku 2026.

Území leží přímo v centru města, kde jsou v těsném sousedství tři školské budovy – Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola ulice Míru 64 a Mateřská škola U Saské brány. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí ideální příležitost k vytvoření zklidněného školního „kampusu“ s novostavbou veřejné školské stavby. Funkční náplň nebude omezená pouze na školní program, ale naopak nabídne možnost využití pro širokou veřejnost. Historická budova Sokolovny, která sloužila ke cvičení a sportu veřejnosti, je v havarijním stavu a město plánuje její přestavbu na kulturní stánek bez sportovní funkce.
Plocha určená pro výstavbu nového objektu je součástí areálu ZŠ T. G. Masaryka a přímo na něj navazuje. Zahrada školy je v současné době využívána jako zahrada s venkovním pískovým hřištěm. Rozvojová plocha podél ulice U Saské brány je štěrkem zpevněný pozemek sloužící k parkování osobních vozidel. Oplocený dvůr Základní školy ulice Míru slouží jako nástupní a rekreační prostor přilehlé školy.

Zdroj: Město Rokycany

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *