Rokycany letos čeká rekonstrukce Jiráskovy ulice a začátek revitalizace Sokolovny

Třetí největší město Plzeňského kraje Rokycany budou letos hospodařit s příjmy ve výši 408,8 milionu korun a výdaji přes 679,4 milionu korun. Schodek 270,5 milionu korun je plně kryt z vlastních zdrojů. Největší investicí pro letošek je rozsáhlá oprava Jiráskovy ulice v centru města či příprava a zahájení zásadní revitalizace Sokolovny.

„Na investice poputuje v roce 2023 40 procent všech výdajů, tedy více než 273,7 milionu korun. Stěžejní pro nás v letošním roce je zahájení opravy Jiráskovy ulice, jejíž oprava se připravovala společně s Plzeňským krajem více než deset let. V loňském roce jsme nemohli opravu zahájit z důvodu zdržení výběrového řízení. Komunikaci opraví Plzeňský kraj, město bude investovat do rekonstrukce kompletních inženýrských sítí, chodníků, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, zeleně a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a ulice Svazu bojovníků za svobodu. Náklady na Jiráskovu ulici jsou alokovány ve výši 92 milionů korun. Dalšími stěžejními investicemi jsou revitalizace Sokolovny – projektová dokumentace a první část realizace a objekt bývalého Svazarmu – dokončení prováděcí dokumentace a první část realizace,“ vysvětlil starosta města Tomáš Rada.

„V roce 2023 počítá město s vyššími příjmy. Daňové příjmy oproti roku 2022 vzrostou o 37,4 milionu korun, u nedaňových příjmů předpokládá město v roce 2023 ve srovnání s loňským rokem nárůst o 22,8 milionu korun. Běžné výdaje jsou na letošní rok rozpočtovány vyšší cca o 69 milionů korun oproti schválenému rozpočtu pro rok 2022. Navýšení výdajů je ovlivněno nárůstem cen a především navýšením výdajů na energie. V rámci celého města došlo k navýšení vodného, stočného, topení, plynu, elektřiny a teplé vody o cca 22 milionu korun. V běžných výdajích jsou však zahrnuty i mimořádné velké opravy městského majetku,“ řekl místostarosta města Jiří Sýkora.

Výrazné zvýšení běžných výdajů je vykázáno na odboru školství a kultury. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (školám a knihovně) jsou v důsledku navýšení energií zvýšeny o 9,3 milionu korun. Dále bude provedena oprava rozvodu vody, výmalba a izolace ve školní jídelně v Základní škole T. G. Masaryka. Ke zvýšení běžných výdajů proti roku 2022 dojde na odboru rozvoje města zejména na položkách veřejné osvětlení, údržba a opravy komunikací, městská hromadná doprava a opravy vodovodů.

„Značné výdaje putují také do oprav našich škol. Oprava střechy je naplánována na Základní škole, ulice Míru ve výši 10 milionů korun, stejně tak opravíme střechu Základní školy T. G. Masaryka ve výši 12 milionů korun. U Základní školy Jižní předměstí opravíme oplocení (1,5 milionu korun),“ doplnil starosta Tomáš Rada.

Sportovní zařízení města mají ve výdajích zahrnuté opravy střechy budovy ve sportovním areálu Jižní předměstí a výměnu výměníků a čpavkového zařízení na zimním stadionu. „Nejvyšší navýšení běžných výdajů u energií je vykázáno v rámci celého města Rokycany právě u sportovního zařízení, a to více než 12 milionů korun. Nejvíce je to elektrická energie, teplo a teplá voda na zimním stadionu (cca 6 milionů korun) a elektřina a plyn na plaveckém bazénu (4,5 milionu korun),“ dodala Michala Borečková, vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Rokycany.

Přestože rozpočet na rok 2023 byl schválen ve výši schodku 270,5 milionu korun, město bude financovat celý tento schodek z vlastních finančních prostředků získaných z výsledků hospodaření minulých let a nepředpokládá se čerpání úvěru. Město Rokycany nesplácí v současnosti žádný úvěr.

Zdroj: Město Rokycany, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *