Režim úsporných opatření ve FN Plzeň “nesáhne” na zachování standardů péče

Se zvyšováním cen energií se potýkají nejen tuzemské domácnosti, ale i zdravotnická zařízení. Jelikož celkové ceny za energie pro rok 2023 jsou oproti roku 2021 několikanásobné, Fakultní nemocnice Plzeň již nyní aktivně přechází na režim úsporných opatření, a to se zachováním těch nejvyšších standardů péče o pacienty i komfortu pro zaměstnance.

„Díky rozhodnutí městských společností v Plzni nezvyšovat pro rok 2023 cenu tepla ani vody není u těchto dvou položek růst cen nijak zásadní, a tato skutečnost výrazně kladně ovlivní náš připravovaný rozpočet. U plynu už je zdražování zcela patrné – v roce 2021 jsme za jednotku MWh platili 710 korun, letos to bylo už 1 700 korun a příští rok je předpoklad až 3 860 Kč. Ještě větší nárůst je u elektrické energie, kde byla za jednu jednotku MWh v roce 2021 cena 2 430 korun, letos 4 680 korun a příští rok očekáváme 7 300 korun,“ říká technicko-provozní náměstek FN Plzeň Milan Topinka.

FN Plzeň nakupuje elektřinu a plyn prostřednictvím centralizovaného resortního nákupu připravovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Odhad konečné ceny energií (tj. plyn, el. energie, teplo a chlad, vodné a stočné) pro rok 2023 je 300 milionů korun, což je zhruba o 80 milionů korun více, než bude v letošním roce. V roce 2021 FN Plzeň za veškeré energie vydala 153 milionu korun, což je polovina rozpočtu pro energie na rok 2023. Vzhledem k pravděpodobnému nárůstu cen i v dalších letech je proto nutné zaměřit se na opatření k řešení úspor energií a tím i finančních prostředků. „Postupně v obou areálech vyměňujeme standardní zářivkové osvětlení za úspornější LED technologii, snižujeme počet využívaných svítidel a instalujeme režim automatického spínání. Vzhledem k nastavení systému regulace teplot ve vnitřních objektech postupně instalujeme termoregulační hlavice na radiátory, které lze po nastavení teploty uzamknout, a jsou tak odolné i proti případným vandalům. V obou areálech FN máme zhruba 13 500 místností a asi 5 000 z nich jsou technické sklady, archivy či chodby, kde lze snížit teplotu trvale. FN dále přijala provozní opatření k plošnému snížení teploty v interiérech obou areálů FN o 1 °C,“ uvádí Milan Topinka.

Zdravotnické provozy budou nadále regulovány podle výpočtové vnitřní teploty dle současně platné vyhlášky MPO č. 194/2007 Sb., kterou se mimo jiné stanoví zvláštní pravidla pro vytápění nemocnic. Plošné snížení teploty o 1 °C uvnitř budov spočívá ve správném nastavení ekvitermní regulace (neboli v regulaci zdroje tepla v závislosti na venkovní teplotě). Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. „Toto opatření, kdy bude do budovy při vytápění jednotlivých objektů dodáno přesné množství energie k dosažení požadované vnitřní teploty a nebude tak možné její přetápění nad hranici vyhláškou stanovených výpočtových teplot, představuje za rok 2022 úsporu 6 %, tj. zhruba 4,3 milionu korun,“ upřesnil technicko-provozní náměstek.

Další opatření se týká zefektivnění technologického provozu nemocnice, například regulace maximálních spotřeb elektrické energie v energetických špičkách, redukce provozu vzduchotechniky a výměníkových stanic v době mimo provoz ordinací a ambulancí, zavedení centrálního inteligentního řízení chlazení a ovládání klimatizací na dálku a vybudování fotovoltaických elektráren. Při předpokládané budoucí úspoře 15 % se bude jednat o zhruba 16,5 milionu korun.

„Základem úspěchu je, aby personál s úspornými opatřeními začal u sebe a choval se v prostorách nemocnice, jako by byl doma. Například důsledně zhasínat, využívat jen krátké intenzivní větrání, hospodárné užívat elektrospotřebiče apod. A jsem moc rád, že máme zodpovědné zaměstnance, kteří tak činí. Někteří nám dokonce sami hlásí, kde je aktivní světlo v době, kdy se zde pohybuje malý počet lidí a zasílají další nosné podněty,“ doplnil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Zdroj: FN Plzeň, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *