Radnice chce galerii v bývalých lázních, od smlouvy s hejtmanstvím na stavbu U Zvonu odstupuje

Plzeň odstoupí od smluv uzavřených s Plzeňským krajem a její příspěvkovou organizací Západočeskou galerií, které se týkaly pozemků v lokalitě U Zvonu určených pro stavbu nové budovy galerie. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj nedávno avizoval, že chce nové galerijní zázemí vybudovat v areálu bývalých Městských lázní na nábřeží u řeky Radbuzy, a vzhledem k tomu, že by ani v případě stavby galerie U Zvonu nebyly dodrženy termíny uvedené ve smlouvách, rozhodli městští zastupitelé o odstoupení od daných smluv.

„Nevidíme již důvod pro to, abychom prodlužovali termíny. Kraj jasně nedávno zveřejnil svůj záměr, že opraví Městské lázně a ty využije i pro sbírky galerie. My tomuto záměru velmi fandíme, kraji jsme v tom vyjádřili i podporu a přislíbili spolupráci při revitalizaci bývalých lázní. Projekt výstavby nové galerijní budovy U Zvonu tak tímto bereme z pohledu města za uzavřený,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Plzeň byla do přípravy projektu nové budovy pro galerii smluvně zapojena už od roku 2009. Tehdy uzavřela se Západočeskou galerií v Plzni nájemní smlouvu za účelem výstavby a provozu galerijní budovy pro prezentaci sbírek Západočeské galerie. Doba nájmu byla sjednána na dobu určitou do 31. 12. 2014, po uplynutí tohoto termínu se doba nájmu změnila na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Ze smlouvy vyplývalo, že je nájemce povinen nejpozději do 31. 3. 2023 stavbu dokončit. Dále byla v roce 2010 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi městem a Plzeňským krajem, cena měla činit 1 Kč. Ke smlouvě vznikly dodatky, mj. že má kraj stavbu dokončit nejdéle do 31. 3. 2023.

„Ukazuje se, že směr, kterým se Plzeňský kraj rozhodl jít a využít pro účely Západočeské galerie budovu bývalých Městských lázní, byl správný. Tušili jsme, že město Plzeň není nakloněno k likvidaci přilehlé parkové plochy kvůli nové budově a námi zvolené řešení je tak i pro ně lepší cestou,“ komentoval rozhodnutí plzeňských zastupitelů hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Zdroj: www.plzen.eu, vizualizace STAN

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *