Nebýt na to sama ve FN Plzeň upozorňuje na důležitost prevence, pomáhá ale i léčbě

Prevence je nejdůležitější krok, jak ochránit své zdraví, jak předejít těžkému onemocnění nebo jak jej zachytit v časném stádiu a co nejdříve nasadit tu správnou léčbu. A pro onkologická onemocnění to platí dvojnásob. Fakultní nemocnice Plzeň dlouhodobě podporuje preventivní aktivity a cílí na podporu osvěty prevence mezi širokou veřejnost. Jednou z nich je i akce Nebýt na to sama, která se uskutečnila v lochotínském areálu nemocnice. Doprovází stejnojmennou výstavu, která zachycuje ženy, do jejichž života zasáhla rakovina.

Karcinomem prsu v České republice ročně onemocní asi 7 200 žen a kolem 1 750 jich na toto onemocnění zemře. Většina operativy i další onkologické léčby v Plzeňském i Karlovarském kraji je soustředěna do odborných pracovišť FN Plzeň. Onkologickou a radioterapeutickou klinikou za rok projde kolem 450 nových pacientek z Plzeňska a 200 z Karlovarska.

„Po výrazném zlepšení léčebného efektu zavedením pravidelného screeningu je v posledních letech situace stabilizovaná. Bohužel se příliš nemění záchytnost nádoru v již generalizovaném stádiu. Ke zlepšení výsledků a prodloužení přežití přispěl jak operační přístup, tak radioterapie, endokrinní léčba, chemoterapie, léčba cílená a imunoterapie. Vždy však záleží na včasné diagnostice, kdy u pacientek s ještě neinvazivním nádorem nebo v I. stádiu je vyhlídka kompletního vyléčení prakticky stoprocentní. V pokročilém stádiu onemocnění šance na uzdravení výrazně klesá a u žen s metastázami je úplné vyléčení spíše raritní,“ říká přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Základní diagnostické vyšetření prsní žlázy, tzv. mamografie, se provádí na speciálních přístrojích pomocí měkkého rentgenového záření. Vyšetření prsou mamografem je vhodnou metodou pro screening, tedy pro vyhledávání časných stadií nádorů v populaci žen, bez příznaků onemocnění prsu. V České republice má každá žena nárok na bezplatné screeningové (preventivní) mamografické vyšetření od 45. roku věku, a to ve dvouletých intervalech.

„Preventivní akci Nebýt na to sama pořádá Onkologická a radioterapeutická klinika ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU, organizací pro studenty medicíny IFMSA Plzeň a společností Dialog Jessenius. Cílem je seznámit širokou veřejnost s problematikou karcinomu prsu, se základními kroky prevence tohoto onemocnění, včetně technik správného samovyšetření prsu. V nemocnici víme, jak moc je prevence důležitá, ale je třeba osvětu šířit dál. I kdyby tato akce zachránila jeden jediný život, má velký smysl,“ říká ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Souběžně se koná také výstava Nebýt na to sama, která se nachází ve vnitřním atriu Onkologické a radioterapeutické kliniky. Tento projekt představuje na foto panelech třináct hrdinek, do jejichž života zasáhlo onkologické onemocnění, nevzdaly se, bojovaly a po měsících léčby se vrátily zpátky do života. Původně z jejich snímků vznikl jedinečný kalendář, teď jsou součástí putovní výstavy, která je ve FN Plzeň k vidění až do 25. září 2023.

Onkologická a radioterapeutická klinika v rámci Psychosociální poradny pro pacienta a jeho rodinu kromě psychologické podpory či paliativní péče nabízí nově i podporu edukační sestry. Zkušená sestra specialistka v oborech ošetřovatelství v onkologii, intenzivní péči, péči o rány a žilní vstupy pomáhá pacienty provést složitým obdobím onkologického onemocnění, případně zprostředkuje kontakt s ostatními členy týmu podpůrné péče.

Gabriela Levorová, FN Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *