Půldruhá stovka lidí přišla podpořit Klubíčko na benefiční koncert

V Divadle pod lampou se uskutečnil benefiční koncert pro Klubíčko, jehož výtěžek byl určen na rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí předškolního vzdělávacího Programu včasné péče Klubíčko, realizovaného neziskovou organizací Ponton.

Pobavit se a podpořit Klubíčko vstupným 150 korun českých přišlo přes sto čtyřicet lidí, pro které hrály plzeňské kapely Sebevrány a Faith is More a reggae-ska kapela Rastafidli Orkestra ze Slaného.  Všechny bez nároku na honorář. Krátké vystoupení si pro diváky připravili i mladí hudebníci z projektu Miro Suno, který též zaštiťuje nezisková organizace Ponton. Mnozí návštěvníci koncertu přispěli do veřejné sbírky na Klubíčko zakoupením nebo výrobou originální placky. Proběhla též dražba lístků na koncert kapely Deep Purple, daru od společnosti Intercora. Do kasičky se tak podařilo vybrat přes čtyři tisíce korun.  

„Velice nás potěšilo, kolik lidí přišlo podpořit náš projekt a naši neziskovou organizaci. Za jejich podporu jsme moc vděční a velmi si ji vážíme. Všem patří velké díky,“ říká koordinátora projektu Ivana Konášová.

Pvp Klubíčko již od roku 1998 v Plzni připravuje do školy děti z rodin v těžké životní situaci, které nemají šanci na vzdělávání v běžných mateřských školách. Pracuje také s rodinami, pomáhá jim, aby se mohly věnovat vzdělávání a rozvoji svých dětí. Kapacita Klubíčka je momentálně 17 dětí a sociální zázemí, které má k dispozici je již značně nevyhovující.

„Klubíčko je služba v Plzni jedinečná a pro svou specifičnost je těžké ji financovat. V případě investic do rekonstrukce se situace stává ještě složitější. Většina dotací, na které je v současné době možné dosáhnout, investice do rekonstrukce nedovolují. Realizace benefičního koncertu tak byla jednou z cest, jak sehnat potřebné finanční prostředky,“ vysvětluje ředitel organizace Bc. Jakub Václavů.

Díky benefiční akci se celkem podařilo vybrat kolem 25 000 Kč, které alespoň z části pokryjí výdaje nutné k rekonstrukci.

Program včasné péče Klubíčko

Program nabízí sociálně slabým a znevýhodněným rodinám, matkám samoživitelkám, cizincům i rodinám migrujícím za prací dostupné předškolní vzdělávání bez nutnosti předchozího zápisu. Pvp Klubíčko zajišťuje dětem také logopedickou péči a zapojuje do celého procesu i rodiče dětí. Hlavním cílem je zvýšit rovné šance dětí při nástupu do prvních tříd.

Ponton, občanské sdružení, z.s.

Nezisková organizace Ponton působí již 19 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *