Průtah Kolincem výrazně zkrátí cestu z Klatov na Sušicko

Z Klatov na Sušicko se výrazně zrychlí doprava po novém průtahu městysem Kolinec. Společná investice Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) a městyse Kolinec zahrnuje nejen průtah obcí, ale i výstavbu chodníků a přidružených ploch, rekonstrukci a vybudování inženýrských sítí a přestavbu stávající pětiramenné křižovatky na okružní.

„Naší velkou snahou bylo zpřístupnit oblast Sušicka a umožnit rychlejší dojezd. To se nám podařilo realizací dvou investičních akcí. Tou první, byl obchvat Brodu, tedy vesnice před Kolincem, kde původně vedly složité zatáčky. A tou druhou právě zkvalitnění průtahu Kolincem. Obě trasy už jsou pro motoristy zprůjezdněné,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že zatímco průtah Kolincem se dostal do finále, na obchvatu Brodu v tuto chvíli probíhají dokončovací práce. „Jsem rád, že obě tyto akce silně pomohly zrychlení dojezdu do Sušice,“ dodal Čížek.

Stavba průtahu byla zahájena na konci loňského května. Náklady na realizaci stavby činily zhruba 155 milionů korun. Z toho 98 mil. Kč je podíl Plzeňského kraje a 57 mil. Kč je podíl městyse Kolinec.

V rámci stavby Plzeňský kraj prostřednictvím SÚSPK financoval opravu silnice, opravu navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací, stabilizaci břehu potoka, odvodnění části komunikace, chráničky metropolitní sítě, most ev.č. 187-007 v obci Kolinec a dočasnou provizorní komunikaci pro výstavbu mostu. Městys Kolinec pak financoval chodníky, zastávkové a parkovací zálivy, stabilizaci svahu zdí, lávku přes Kalný potok, odvodnění části komunikace, přípojky žlabů a domovní dešťové přípojky, veřejné osvětlení, nové oplocení s podezdívkou, vodovodní přípojky, a vybudování kanalizace obce. Pro Kolinec šlo o největší investiční akci v dějinách obce. „Při plánování významného obchvatu Brodu jsme si dali podmínku, že bude udělán průtah Kolincem, protože zrychlení dopravy směrem od Klatov na Sušici by kvůli úzkým uličkám způsobil velkou dopravní zátěž. Kolinec přitom ani ze strany od Klatov ani od Sušice neměl chodníky. Projekt se připravoval tři roky a fakticky celá ta stavba, která byla dříve plánovaná na pět let, se zvládla za necelé dva roky a za to patří obrovský dík všem, kteří skvěle odváděli svoji práci,“ poděkoval starosta Kolince Pavel Princ.

Zdroj: Plzeňský kraj

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *