Přijdou plzeňská “práva” o akreditaci? Univerzita věří, že se fakulta obhájí

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) obdržela od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) oznámení o zahájení správního řízení o omezení akreditace magisterského studijního programu Právo a právní věda uskutečňovaného Fakultou právnickou.

Rada NAÚ shledává nedostatky v přijímacím řízení, konkrétně poukazuje na velkou váhu bonifikace, která je přiznávaná absolventům kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV) v přijímacím řízení do akreditovaných studijních programů. Podle NAÚ se jedná o porušení zásady rovného přístupu k uchazečům.

„Jsem přesvědčen, že fakulta bude schopna vysvětlit způsob přijímání uchazečů, především pak míru bonifikace přiznávanou absolventům programu celoživotního vzdělávání, a případně upraví vnitřní pravidla pro přijímání tak, aby odpovídala požadavkům Národního akreditačního úřadu,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček. Dodal, že problém, na který poukázal NAÚ, se týká 10–20 studentů celoživotního vzdělávání, kteří se hlásí ke studiu magisterského programu Právo a právní věda. Celkový počet uchazečů zapsaných ke studiu tohoto programu v akademickém roce 2021/22 byl 340.

Podle rektora ZČU se celoživotní vzdělávání prudce rozvíjí a bonifikace za jeho absolvování není ničím výjimečným. Podle NAÚ má však na Fakultě právnické ZČU tato bonifikace příliš velkou váhu. Omezení akreditace by spočívalo v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu uchazeče. „Věřím, že v úzké součinnosti s fakultou se podaří najít přijatelné řešení a že k omezení akreditace nebude muset dojít,“ říká rektor ZČU a zdůrazňuje: „Doufám, že správní řízení přispěje k nastavení jasnějších pravidel pro uznávání celoživotního vzdělávání v rámci celé republiky.“

Zdroj: ZČU, ilustrační foto

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *