Průjezdnost Plzní zjistíte každou hodinu. Město má unikát v měření intenzity v celé Evropě

Město Plzeň zveřejnilo mapu intenzity dopravy, je unikátní v České republice i v Evropě. V přehledné aplikaci, která vznikla jako nadstavba klasického dopravního modelu města, mohou lidé zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací. Promítají se do ní data zohledňující aktuální uzavírky a omezení i další faktory. Mapa je přístupná široké veřejnosti, a to na webu https://intenzitadopravy.plzen.eu/. Novinka je dalším projektem, který spadá pod Smart City Plzeň. Tento koncept přináší chytrá řešení, jež mají za cíl zpříjemňovat život občanům západočeské metropole.

 „Tento nástroj má dvě roviny využití, data jsou užitečná odborníkům, kteří plánují zásadní dopravní stavby ve městě. Aplikace je schopna přesně vyobrazit, jak plánovaná uzavírka reálně zatíží okolní komunikace. Pokud se tedy již při plánování ukáže, že vliv na dopravu by byl neúnosný, například kvůli dalším uzavírkám v okolí, termín realizace projektu se může odsunout či jinak přizpůsobit,“ řekl technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

„Dopravní situaci je možné pozorovat hodinu po hodině, průjezdnost komunikace je označena barevně a očíslována stupni plynulosti 1 až 5. Do mapy se promítla data, která zohledňují uzavírky a omezení, maximální kapacitu komunikace, obydlenost jednotlivých částí Plzně, statistiky o pohybu vozidel a tak dále,“ uvedl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Samotný vývoj aplikace trval tři měsíce a spolupracovalo na něm několik institucí sdružených v Plan4All asociaci. Kromě města, zastoupeného Správou informačních technologií města Plzně, to byla také Západočeská univerzita v Plzni, belgická společnost IS-practice, EDIP s. r. o. a HSRS s. r. o. „Nejtěžší bylo nalézt způsob, jak rozpohybovat klasický statický dopravní model města do hodinových intenzit a jak tato dopravní data poskytnout uživatelům online ve webové aplikaci,“ zhodnotil Karel Jedlička z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která řešila technickou stránku výpočtu dopravních intenzit.

Podle projektového manažera firmy IS-practice Jiřího Bouchala je plzeňská mapa intenzity dopravy unikátní. „Služba podobná té plzeňské, tedy taková, která dopravní situaci modeluje do budoucna pomocí ověřené dopravně-inženýrské metodologie, počítá s dopravními uzavírkami na 1,5 roku dopředu a vizualizuje ji na internetu, v Česku není a nevíme, že by byla jinde v Evropě. To je také hlavní konkurenční výhoda oproti navigačním službám typu Google, Waze nebo TomTom. Ty sice znají aktuální dopravní situaci pomocí sběru dat od uživatelů, ale už nedokáží předpovědět, co se stane s dopravou v celém městě poté, co dojde k uzavírce nebo dopravní nehodě například na klíčové dopravní tepně,“ vysvětlil Jiří Bouchal.

Mapa dopravy navíc dostane v budoucnu další rozměr, a to díky prestižní dotaci z výzkumných a inovačních programů Evropské unie Horizont 2020, do které je město zapojeno prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně. Jedná se o projekt PoliVisu, na kterém bude spolupracovat 14 partnerů z celé Evropské unie, začne v listopadu tohoto roku a potrvá tři roky. Plzeňský pilot bude zaměřen na dynamické modelování dopravy v reálném čase s přispěním dat ze senzorů umístěných na světelných křižovatkách. Cílem je vyvinout automatizovanou webovou službu, která dokáže na základě dopravní situace a se zohledněním mimořádných událostí, jako je dopravní nehoda nebo třeba hokejové utkání, namodelovat dopravní situaci pro nadcházející hodiny.

Celkový rozpočet projektu PoliVisu činí více než 3,9 milionu EUR. Město Plzeň je jedním ze třech pilotních měst, a to společně s Paříží a belgickým Gentem. Pro získání dotace jsou přitom stanoveny přísné podmínky, úspěšnost se pohybuje jen okolo 10%.

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *