Prohlédněte si České Budějovice před sto lety – jejich proměny ve fotografiích a knihách

České Budějovice před sto lety – proměny města ve fotografiích a knihách je název výstavy, kterou chystá Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ve své historické budově v Dukelské ulici. Zahájena bude vernisáží 8. listopadu a potrvá až do 17. února 2019.

“Výstava k 100. výročí vyhlášení Československé republiky přibližuje tvář a proměnu města Českých Budějovic zaznamenanou slovem i obrazem. Jádro výstavy tvoří srovnávací fotografie Milana Bindera, zachycující vybraná českobudějovická zákoutí. Snímky jsou provázeny výběrem literatury vztahující se k dějinám města,” říká náměstkyně ředitele Jihočeského muzea, vedoucí muzejní knihovny a garantka výstavy Mgr. Helena Stejskalová.

Milan Binder
Regionální fotograf, historik a vydavatel. Narodil se 7. 9. 1964 v Českých Budějovicích, kde žije dodnes. V posledních letech se začal kromě fotografování a architektury věnovat i ateliérové fotografii. Mezi nejčastější klienty patří těhotné ženy, děti a obecně rodiny s dětmi. Za posledních 11 let vydal Milan Binder 17 regionálních knižních titulů. Z jeho bohaté produkce můžete znát kalendáře, novoročenky, pohlednice, ale třeba i zápalkové nálepky. Vše s budějovickou tématikou. Již 11 let pořizuje srovnávací fotografie, které mapují historii města. ​Na výstavě najdete vždy historický snímek z pohlednice cca 100 let staré a pod ním současnou fotografii pořízenou s co největší přesností ze stejného místa. Díky tomu můžete porovnávat, jak se město za 100 let proměnilo. Srovnávací fotografie můžete nalézt i ve stálé expozici Jihočeského muzea – Příběh města Českých Budějovic, kde běží smyčka na velkoplošné obrazovce.

Bádání o dějinách Českých Budějovic

Odborné publikace ve výstavě doplňují dobové kalendáře, adresáře, topografické příručky či denní tisk. Pozornost je věnována též písemnému zpracování místních pověstí. Slavnostní atmosféru první republiky pak připomínají fotografie z návštěvy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Českých Budějovicích. Informační panely ve výstavě odhalí bádání o dějinách města od nejstarších dob do konce 19. století, věnují se období 1. poloviny 20. století i moderní historiografii ve 2. polovině 20. století a počátku 21. století. Návštěvníci se dozví více informací např. o Národním památkovém ústavu, Státním okresním archivu České Budějovice, Jihočeské univerzitě a rovněž o Jihočeském muzeu.

Prezidenti v Českých Budějovicích

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil město České Budějovice dvakrát. První návštěva se odehrála 20. prosince 1918, kdy se prezident vracel do Československé republiky z exilu. Podruhé navštívil prezident Masaryk město 7. – 8. června 1924 při oslavě 10. výročí 1. pěšího pluku M. J. Husi. Druhý československý prezident Edvard Beneš navštívil České Budějovice pouze jednou. Stalo se tak 6. května 1937 v rámci cesty po jižních Čechách. Dobovou atmosféru přibližuje titulní strana Jihočeských listů ze dne 5. května 1937 a snímky českobudějovického fotografa Karla Hoschny ze sbírek Jihočeského muzea.

Historiografie (Jihočeské muzeum)

Jihočeské muzeum se již od roku 1955 věnuje vydávání Jihočeského sborníku historického, který patří k jednomu ze základních kamenů novodobé českobudějovické historiografie a je bezesporu nejvýznamnějším regionálním odborným periodikem, na jehož stránkách během let publikovala své práce řada známých i méně známých autorů. Drobnější historické studie potom přináší od roku 1964, Výběr, časopis pro historii a vlastivědu Jižních Čech. Na místech odborných badatelů a historiků působili a působí v Jihočeském muzeum přední odborníci, mezi nimiž vynikal v minulosti jeho ředitel Karel Pletzer, pod jehož vedením vznikaly zejména práce o středověkých a raně novověkých dějinách města. Karel Pletzer je také autorem několika turistických průvodců po městě a dalších vlastivědných prací.
Každodenní tvář města v první polovině 20. století ve svých knihách Když se psalo c. k. a Když se psalo T. G. M. bravurně zachytil vlastivědný pracovník František Rada. Popularizační a vlastivědné práci se po dlouhá léta věnoval Jiří Chvojka, jenž vydal v roce 1992 oblíbenou a známou souhrnnou publikaci Město pod Černou věží. Pravěký a středověký obraz města nám přibližují svými pracemi archeologové Jiří Militký, Juraj Thoma, Zuzana Thomová, Petr Zavřel a Ondřej Chvojka. Moderním dějinám regionu se dnes věnují muzejní historici Leoš Nikrmajer a Jiří Petráš. Místními dějinami se také zabývá vedoucí oddělení knihovny Helena Stejskalová. Při Jihočeském muzeu působí rovněž Historický klub, který tradičně sdružuje odborníky a zájemce o českobudějovickou historii a vydává Zpravodaj Historického klubu.

Výstava je pro veřejnost otevřena od 9. listopadu 2018 do 17. února 2019 (út – ne + svátky 9:00 – 17:30 hod.). (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *