Příspěvky na kulturu, sport a knížky půjdou z plzeňské nadace už jen jednou ročně

Nadace 700 let města Plzně vyhlašuje dotační řízení pro rok 2018. Novinkou letošního roku je možnost podávání žádostí pouze v termínu od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 včetně. Žádosti odevzdané nadaci v jiných termínech nebudou do dotačního řízení zařazeny.

Nadace 700 let města Plzně podpoří v roce 2018 tyto oblasti:

  • Kultura
  • Sport
  • Vydavatelské projekty

Po schválení správní radou nadace dne 29. 8. 2017 je vyhlášení příjmu žádostí o finanční příspěvek prováděno zveřejněním na webových stránkách nadace www.nadace700.cz a v tisku.

Formuláře budou žadatelům k dispozici na webových stránkách nadace pod odkazem „Žádosti pro rok 2018“ od 8. 11. 2017.

Žádost o dotaci je žadatel povinný předložit poskytovateli pouze prostřednictvím formuláře v písemném vyhotovení a to osobně do kanceláře nadace, která sídlí na adrese Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň. Je vhodné si předem dohodnout termín podání. Pokud není možné, aby žadatel doručil žádost osobně, je nutné předem dohodnout s pracovníky nadace náhradní postup. Výsledky řízení budou známy do konce března 2018.

Informace ohledně podávání žádostí mohou žadatelé směřovat na kontakty: Lenka Bílá – bila@plzen.eu, 378 035 300.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *