Přes milion korun dostane 793 středoškoláků v Karlovarském kraji. Hejtmanství dá stipendia

Karlovarský kraj pokračuje v podpoře středoškoláků. Pokud splní stanovená pravidla, mohou ročně získat až 4 tisíce korun díky stipendiím. Za první pololetí školního roku 2023/2024 bude podpořeno na 793 studentů částkou přesahující 1,2 milionu korun. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání.

„Celkem jsme obdrželi 16 žádostí od středních škol ve výši 1 263 000 korun. V porovnání s prvním pololetím školního roku 2022/2023 je částka vyplácených stipendií za první pololetí letošního školního roku o 223 500 korun vyšší. Stipendia jsou poskytována žákům všech oborů vzdělání vyučovaných na středních školách zřizovaných krajem, vyjma gymnázií, lyceí a praktické školy dvouleté,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Pro žáky 1. ročníku činí stipendium 1 tisíc korun za pololetí. Ve 2. ročníku dostanou 1 500 korun a ve zbývajících dvou ročnících pobírají 2 tisíce korun. Podmínkou pro získání podpory je to, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání a ve sledovaném období mu nebyla uložena žádná kázeňská opatření. Zároveň nemá neomluvenou absenci, je hodnocen z chování známkou „velmi dobré“, dosáhl celkového průměru známek na vysvědčení u oborů ukončovaných maturitní zkouškou do 1,5, u odborných předmětů nebyl hodnocen horší známkou než „dobrý“ a u odborného výcviku horší než „chvalitebný“. Jeho celkové hodnocení na vysvědčení pak musí být „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl“.

Evidenci a vyplácení stipendií zajišťují střední školy samy. „V prvním pololetí letošního školního roku bylo nejvíce žádostí o stipendium evidováno u Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary. Druhý nejvyšší počet žádostí pak měla Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary a na pomyslné třetí příčce se umístila Střední průmyslová škola Ostrov,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Veškeré informace o krajských stipendiích pro středoškoláky, ale i pro vysokoškolské studenty, najdou zájemci na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje.

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto Pixabay

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *