Porota navštíví vybrané stavby přihlášené do soutěže

Vybrané stavby navštíví v příštích dnech odborná porota. Setká se přihlašovateli či architekty. Do 12. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo celkem třicet devět staveb. Galavečer, na kterém budou slavnostně vyhlášeny výsledky, se bude konat 27. května v Měšťanské besedě v Plzni.

 

Porota složená z odborníků z Plzeňského kraje a dvou pocházejících mimo region, navštíví zítra tedy ve středu 8. a ve čtvrtek 9. dubna vybrané stavby přihlášené do veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2014.

Ve středu 8. 4. se porota po osmé hodině ranní vypraví do plzeňské Techmanie a do Škoda – opravárenského závodu, okolo deváté si prohlédne Plzeňský vědeckotechnický park. Poté opustí Plzeň a vydá se do Dobřan, kde ji bude zajímat zdravotní středisko a Penny market. Přibližně v deset hodin se přesune do Klatov, odkud jsou přihlášeny stavby letního kina, pavilonu skla a bazénu. Po jedenácté hodině je připravena prohlídka rekonstruovaného náměstí v Janovicích nad Úhlavou a odtamtud se poroto přesune do Hrádku u Sušice, na prohlídku wellness centra.

Po čtvrt na dvě si porota prohlédne sadové úpravy náměstí v Plánici, následuje prohlídka biotopu v Blovicích. Před třetí hodinou se zastaví v Rakové shlédnout sportovní areál, a v Rokycanech navštíví rozhlednu Na Kotli a administrativní budovu nazvanou Bursivo Rokycany. Poté už se bude opět vracet k Plzni: po čtvrté hod. shlédne mateřskou školku na Slovanech, prohlédne si i nový úsek silnicie Plaská-Na Roudné-Chrástecká a své prohlídky toho dne ukončí v unikátních Loosových interiérech v Plzni, Bendově ulici okolo 17 hod.

Ve čtvrtek 9. dubna se porota vydá nejprve po stavbách v Plzni: na univerzitě si po osmé ráno prohlédne nový pavilon NTIS, poté železniční uzel, před půl desátou Nové divadlo, po desáté v ZOO navštíví novou expozici Suchozemských želv a přesune se před jedenáctou hodinou do Fakultní nemocnice v Plzni, kde navštíví budovu Biomedicínského centra. Poté se přes Chotíkov, kde navštíví novou budovu mateřské školy, vydá do Nevřeně, kde je pro ni připravena prohlídka Centra Caolinum a hasičské zbrojnice. Okolo půl jedné si porota prohlédne v Bezdružicích Dům u Haranta, o hodinu později bude hodnotit revitalizaci sídliště v Plané.

Po druhé hodině si porota prohlédne nové turistické trasy zámku v Tachově a zavítá i na rozhlednu Vysoká. Ve Stříbře po třetí hodině bude připravena prohlídka areál RSF Elektronik. Inspekční cesta bude ukončena v Plzni prohlídkou západního okruhu a Staré synagogy.

Složení poroty:

Ing. arch. Martin Spěváček – Česká komora architektů

Ing. arch. Václav Mastný – Obec architektů

Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. – ČKAIT

Ing. arch. Miloslav Michalec – Plzeňský kraj

Ing. arch. Edita Míková – Město Plzeň

Ing. arch. Jan Aulík  – člen nepocházející z Plzeňského kraje

Ing. arch. Mgr. Martin Řežábek – člen nepocházející z Plzeňského kraje

 

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.  Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014 jsou Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Českou komorou architektů a Obcí architektů.

Od 27. dubna do 17. května proběhne na stránkách soutěže www.stavbaroku PK.cz také hlasování o Cenu veřejnosti.  Partnerem putovní panelové výstavy a Ceny veřejnosti je Česká spořitelna a.s. Všechny přihlášené stavby budou poté prezentovány na putovní panelové výstavě ve veřejně přístupných prostorách měst a obcí v Plzeňském kraji.

Martina Kurfirstová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *