Plzeňský kraj vyhlásil Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost 2015

Již třetí ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost, kam se můžou hlásit veřejné subjekty a soukromé firmy z regionu, vyhlašuje v těchto dnech Plzeňský kraj. Soutěž si klade za cíl ocenit veřejný sektor (tj. neziskové organizace, obce, školy, nemocnice aj.) a podnikatelský sektor, který je v Plzeňském kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti.

 

Zároveň chce soutěž iniciovat zájem organizací o principy společenské odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, iniciovat posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu tří „P“ – „People – Planet – Profit“ („lidé – planeta – zisk“).

Soutěžit se bude ve třech kategoriích:

–      kategorie Podnikatelský sektor

–      kategorie Veřejný sektor – podkategorie obce

– podkategorie ostatní (nemocnice, školy, aj.)

 

Přihlásit do soutěže se mohou všechny podnikatelské subjekty a subjekty veřejného sektoru, které působí na území Plzeňského kraje, včetně těch, jež se přihlásily do minulých ročníků, vyplněním přihlášky a dotazníku do 30. dubna 2016. V květnu pak proběhne hodnocení odbornou komisí a v úterý 21. června 2016 slavnostní vyhlášení výsledků na krajském úřadu.

 

Všechny potřebné dokumenty lze najít na webovém portálu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Plzeňského kraje některým z těchto způsobů:

  • e-mailem
  • písemně na adresu Krajského úřadu Plzeňského kraje
  • datovou schránkou

 

Třetí ročník Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2015 vyhlašuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Radou kvality ČR. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za CSR (CSR = Corporate Social Responsibility).

 

Společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost firem za dopad jejich činnosti na své okolí definovala v roce 2011 Evropská komise. V praxi to znamená, že podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v němž podnikají. To firmám přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní firmy žádaným partnerem.

 

Společenská odpovědnost se netýká jen soukromého sektoru. Koncept lze snadno aplikovat i na sektor občanský. Neziskové organizace, školy, státní aparát, vláda – ti všichni by měli pracovat s naprostou transparentností. Mylná je také domněnka, že se CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako standardní součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální přístup.

 

„Počet organizací, které se zapojily do druhého ročníku soutěže, nás velmi potěšil. V našem kraji působí celá řada organizací, které věnují zvýšenou pozornost etice, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy, snaží se zmírňovat negativní dopady na životní prostředí a přispívají na podporu regionu,“ uvedl při slavnostním vyhlášení loňských výsledků hejtman Václav Šlajs a dodal „To dokazuje, že jsou firmy, které v dnešní době nehledí výhradně na zvyšování produkce a vytváření co nejvyššího zisku za každou cenu“.

 

 

 

Výsledky Ceny hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost 2014:

 

Kategorie Veřejný sektor:

  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. Bolevecká ZŠ Plzeň, nám. odboje 18, příspěvková organizace
  3. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

 

Kategorie Podnikatelský sektor:

  1. Doosan Škoda Power s.r.o.
  2. Škoda JS a.s.
  3. Škoda Transportation a.s.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *