Plzeňská pedagogická fakulta vyvrací mýty o přípravě učitelů. Dokládá to průzkumem

V současné době věnována poměrně velká pozornost školám a učitelům, ale podle děkana Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni Pavla Mentlíka by bylo dobré zaměřit se více také na fakulty, které učitele připravují. „Daty podložená reflexe aktuálního stavu by mohla být dobrým základem,“ vyzývá děkan.

I v roce 2022 Fakulta pedagogická ZČU realizovala vlastní dotazníkové šetření mezi absolventy – mladými učitelkami a učiteli. V letošním roce absolvovalo v Plzni učitelské obory (Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. a 2. stupeň základní školy a Učitelství pro střední školy) 182 studentů. Do dotazníkového šetření byli zahrnuti všichni absolventi. Návratnost dotazníku byla v letošním roce 98 % (v roce 2021 to bylo 96 %).

Výsledky dotazníkového šetření a analýza počtů přihlášek vyvracejí podle děkana FPE Pavla Mentlíka často opakované mýty o pedagogických fakultách.

Mýtus 1: Mladí učitelé nejdou učit. Po dokončení vysoké školy odcházejí ze školství.

„Výsledky našich šetření ukazují, že za poslední tři roky nastoupilo do škol přes 85 % absolventů učitelských programů. Výrazná změna nastala mezi roky 2019 a 2020, kdy stoupl podíl absolventů zůstávajících ve školství o 16 procentních bodů. Od té doby se tento podíl drží na přibližně stejné úrovni,“ upozorňuje děkan Pavel Mentlík. „U absolventek a absolventů programů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. st. základní školy jsme v letošním roce zjistili, že ze sta procent budou učit na stupni školy, pro který na fakultě studovali,“ konstatuje. „U absolventů učitelství pro vyšší stupně škol se tento podíl snižuje. U učitelů pro druhý stupeň ZŠ to letos bylo 93 % a u absolventů učitelství pro střední školy jich na odpovídající stupeň školy nastoupilo 59 %. Zajímavé je, že podle našich šetření 90 % z těchto absolventů učitelství pro 2. stupeň ZŠ a střední školy zůstává u výuky svých oborů, jen nastupují na jiný stupeň školy, než pro který studovali,“ dodává děkan plzeňské Fakulty pedagogické.

Mýtus 2: Mladí učitelé jsou připravováni bez spojení s praxí.

„Praxe ve školách jsou neoddělitelnou součástí přípravy učitelů a na jejich kvalitu a provázanost s výukou klademe velký důraz,“ říká Pavel Mentlík a dodává: „Kromě toho z našich několikaletých šetření vyplývá, že přes 75 % absolventů učitelských oborů již v průběhu studia učí na školách.“ Podle Mentlíka se jim fakulta snaží vyjít vstříc, i když systematicky tento problém vyřešený zatím není. Jak říká, dojde někdy i k tomu, že výuka ve školách koliduje s výukou na fakultě. „Absolvent fakulty samozřejmě není totéž jako zkušený učitel s praxí. Připravenost našich absolventů na výuku na školách se ale zlepšuje. Je možná otázkou, zda jsou všechny školy připraveny na ně,“ uvažuje Pavel Mentlík.

Mýtus 3: Pedagogické fakulty jsou neatraktivní a o studium na nich není zájem.

„Zájem o studium na naší fakultě od roku 2019 výrazně roste. Za poslední čtyři roky se počet přihlášek zvýšil o 1600. Přijímat můžeme ale stále přibližně stejně uchazečů – za uvedené období se počet přijatých zvýšil o 275. Na některé obory je přitom více než desetinásobný převis zájemců,“ uvádí Pavel Mentlík.

Fakulta pedagogická je nejstarší fakultou ZČU a alma mater několika desítek tisíc učitelů. V posledních letech na ní ročně promují přibližně dvě stovky budoucích učitelů. Podle Pavla Mentlíka nebylo a stále není v přípravě budoucích učitelů vše optimální, ale pedagogické fakulty jsou v dnešní době silně provázané s celým vzdělávacím systémem i veřejnými institucemi a intenzivně reagují na potřeby společnosti. Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů věnují velkou pozornost. Jejich studentky a studenti jsou vysoce společensky potřební a hrají významnou roli při řešení celospolečenských krizí. Je proto na místě začít vnímat pedagogické fakulty bez předsudků, s ohledem na vývoj posledních let.

Zdroj: ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *