Plzeňané se nemusí bát! Radnice chce zvyšovat pocit bezpečí občanů

Velké i menší projekty v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality realizuje Plzeň, mají zvýšit pocit bezpečí občanů. Díky nim už například přes 500 Plzeňanů z řad seniorů zdarma získalo kukátka a řetízky na dveře svých bytů, více než 300 žen absolvovalo kurzy sebeobrany, u škol se vystřídaly desítky dobrovolníků neboli dopravních asistentů zajišťujících bezpečnost dětí cestou do školy i domů, neziskové organizace dostaly tisíce kusů testů na drogy atd. Na řadu projektů se městu povedlo získat dotaci z ministerstva vnitra, konkrétně loni to bylo na pět projektů celkem 995 tisíc korun.

 

„Činnost v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence koordinuje už sedmým rokem náš odbor bezpečnosti a prevence kriminality. Svou činností se snaží reagovat na podněty, které přichází od občanů, policie, ale například i od spolupracujících neziskových organizací,“ řekl primátor Martin Zrzavecký, do jehož gesce oblast bezpečnosti spadá.

Podle vedoucího magistrátního odboru bezpečnosti a prevence kriminality Aleše Průši patří mezi menší projekty, které byly loni realizované z rozpočtu odboru, například tvorba brožury Haló, tady škola. Vznikla v ruštině, bulharštině, ukrajinštině a vietnamštině a informuje cizince o povinné školní docházce. Novinkou je i další projekt realizovaný ve spolupráci s organizací POINT 14 a Probační a mediační službou nazvaný Prevence protiprávního jednání, podnět k němu vznikl při besedách pro Dětský diagnostický ústav. „Reaguje na výchovné problémy mládeže. Díky němu získají mladí lidé základní orientaci v trestně právní oblasti, je u nich podporován respekt k právům vlastním i k právům druhých,“ přiblížil Aleš Průša.

V rámci města pokračuje řada projektů, které se osvědčily. Například od roku 2009 nabízí Plzeň svým seniorům v rámci podpory jejich bezpečnosti kukátka a řetízky na dveře zdarma, a to včetně instalace. Stejně tak dlouhodobě funguje projekt Dopravní asistent, kdy dobrovolníci zajišťují bezpečnost dětí cestou do a ze školy. Město také nadále spolupracuje na projektu „Respektuj 18“, jenž reaguje na zvyšující se konzumaci alkoholu nezletilými. Pro velký zájem jsou i nadále pořádány kurzy Sebeobrana pro ženy, jež město poprvé nabídlo v roce 2010. „Každoročně také zakupujeme několika neziskovým organizacím testy na drogy, jen loni jich bylo pro Point14 a Ulici – Agenturu sociální práce celkem 870 kusů,“ doplnil Aleš Průša.

Co se týká dotace z Ministerstva vnitra České republiky, požádala Plzeň v roce 2015 o podporu šesti projektů, z nichž čtyři byly z oblasti sociální prevence, dva z oblasti prevence situační. Podpořeno bylo pět projektů v celkové výši 994 841 korun.

 

Z dotace ministerstva vnitra byly v Plzni v roce 2015 realizovány:

Projekt Asistent prevence kriminality

Byl podpořen poprvé už v roce 2014, stejně tak v roce 2015. „Na pozici asistentů prevence kriminality byli přijati dva pracovníci s místní znalostí, kteří v sociálně vyloučené lokalitě Plac neboli ve vnitrobloku Plachého a Korandovy ulice začali působit v polovině roku 2014. Jejich činnost s sebou přinesla pozitivní posun, zejména v oblasti zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě,“ uvedla Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality. Úkolem asistentů, kteří v lokalitě fungují i letos, bylo podílet se i na řešení záškoláctví, spolupracují také s neziskovým sektorem. V místě se výrazně zlepšily podmínky pro občanské soužití a zlepšila se komunikace směrem k samosprávě, zvýšila se rovněž důvěra v městskou i státní policii.

Projekt Domovník – preventista na Place

Díky Asistentům prevence kriminality se situace v sociálně vyloučené lokalitě Plac postupně zklidňuje. Cílem navazujícího projektu Domovník – preventista na Place bylo zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v bytovém domě Plachého 44 a 46. Úkolem domovníků, kteří mají dobrou místní znalost, bylo zavedení systému, který garantuje základní bezpečnostní standardy a dodržování společenských norem všemi nájemníky. Společně s Asistenty prevence kriminality posílili odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání veřejného majetku.

Projekt LÁVKY – prevence

Projekt LÁVKY byl doplňkovou činností Dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče. Zaměřil se na prevenci sociálně patologických jevů u dětí, mládeže a jejich rodin. Prostřednictvím poradny LÁVKA měli klient i jeho rodina možnost situační intervence v rodině, projekt umožnil zájemcům absolvovat zátěžový outdoorový terapeutický výjezd, kde bylo hlavním cílem umožnit klientům sebepoznání a uvědomění si vlastní odpovědnosti.

Projekt Bezpečná lokalita Plac

Projekt doplnil činnost Asistentů prevence kriminality a Domovníků – preventistů v sociálně vyloučené lokalitě Plac. Cílem bylo zvýšit bezpečnost obyvatel v uvedeném místě, posílit jejich osobní odpovědnost za společné prostory vnitrobloku. Rovněž snížit riziko pohybu cizích osob, snížit rizika vandalismu a upevnit spolupráci veřejnosti s policií a samosprávou. Projekt zahrnul částečné opravy společných prostor bytových domů Plachého 44 a 46, instalaci zvonkových tabel, bezpečnostních vchodových dveří ve společných prostorách, svítidel s pohybovým čidlem a poštovní schránky.

Projekt Rozšíření městského kamerového systému ÚMO1 – Strážnická ulice

Záměrem bylo rozšíření stávajícího městského kamerového systému v Plzni. Konkrétně v lokalitě na sídlišti Vinice, kde se nacházely pouze dva kamerové body. Místo bylo z hlediska dlouhodobých statistik policie vyhodnoceno jako rizikové, poměrně časté byly projevy narušování veřejného pořádku, zejména k majetkové trestné činnosti, vloupání do motorových vozidel, vandalství a výtržnictví. Instalace dalšího kamerového bodu pomáhá městské policii i Policii ČR při odhalování přestupkové a trestné činnosti.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *