Plzeň začne hospodařit s dešťovou vodou. Má na to dokument

Rada města Plzně schválila dokument nazvaný „Požadavky na řešení dešťových vod – Plzeň“, který zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Jeho cílem je najít způsoby hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném prostoru, jež jsou blízké přírodě. Dokument shrnuje problematiku hospodaření s dešťovými vodami z pohledu legislativy, metodických pomůcek i koncepčních materiálů města a navrhuje způsoby, jak vodu v území zadržet.

„Vývoj počasí v posledních letech jasně ukazuje, že se musíme využitím dešťových vod zabývat, Plzeň tuto problematiku řeší již delší dobu a má za sebou i konkrétní realizace. Chceme snižovat dopad klimatických změn a zvyšovat kvalitu života občanů v metropoli. Nové způsoby plánujeme systematicky využívat například při stavbě parkovišť, připravujeme ale také třeba projekty zazelenění plochých střech městských budov, které zadrží srážkovou vodu a podobně,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Vysoká míra urbanizace negativně ovlivňuje přírodní hydrologický režim, a proto Plzeň čeká nevyhnutelná změna spočívající v přechodu z klasického systému odvodnění, jakým je odvádění dešťových vod do kanalizace na způsob odvodnění, který klade důraz na zachování přirozené bilance vody v území, tedy hospodaření s dešťovou vodou.

Opatření, s nimiž chce západočeská metropole pracovat, počítají s tím, že by dešťová voda byla zadržována v místě, kde spadne na zemský povrch. Jde o to, aby se vsakovala do okolní půdy a podporovala tak tvorbu podzemních vod a růst zeleně. „Dokument tak navrhuje mimo jiné možné způsoby povrchového odvodnění komunikací či parkovacích míst, jako jsou například vsakovací průlehy. Na vzorovém území je ověřena výpočtem možnost konkrétního řešení, včetně jednoduchého posouzení investičních nákladů ve vztahu ke konvenčnímu způsobu odkanalizování. Dokument bude sloužit jako metodický podklad pro městské organizace i soukromé investory při projektové a investiční přípravě,“ uvedla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. (tz)

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *