Plzeň rozdala umělecké ceny za rok 2018. Převzali je Jozef Hruškoci, Renáta Fučíková, Tomáš Dvořák, manželé Touschkovi a Markéta Formanová

Sólista muzikálu Jozef Hruškoci, akademická malířka Renáta Fučíková, umělecký šéf a režisér Divadla Alfa v Plzni Tomáš Dvořák, manželé Touschkovi a výstava Vilém Heckel 100 let, na níž se podílela Markéta Formanová, obdrželi Uměleckou cenu města Plzně 2018. Ocenění si laureáti převzali ve středu 18. září 2019 na slavnostním večeru v Měšťanské besedě v Plzni z rukou primátora města Plzně Martina Baxy a náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Město Plzeň uděluje své umělecké ceny za rok 2018, který se nesl ve znamení důležitých historických milníků a výročí. Celoročním programem Kde domov můj jsme si v Plzni připomněli sté výročí od vzniku samostatného Československa 28. října 1918, zapomenout ale nemůžeme na významná výročí slavných plzeňských rodáků. Dne 19. dubna 1918 se zde narodil malíř a ilustrátor Bohumil (Bimba) Konečný, 21. května 1918 fotograf Vilém Heckel a 10. listopadu 1918 prozaik, dramatik, herec Miroslav Horníček. K výročí těchto tří plzeňských rodáků jsme připravili několik výstav i další akce. Rok 2018 také přinesl nový strategický dokument Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030, jenž navazuje na předchozí program rozvoje kultury a především reflektuje dynamický vývoj rozvoje kultury v předchozím období díky projektu Evropské hlavní město kultury 2015,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

Cena je udělována od roku 2013 za významnou uměleckou činnost, dílo či kulturní počin, které v předešlém roce významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispěly k posílení dobrého jména města. Jednotlivce i instituce na ocenění v pěti kategoriích navrhuje odborná porota, jež vybírá z nominací zaslaných veřejností.

Město Plzeň cenu udělilo v následujících kategoriích:
Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let získal Jozef Hruškoci za roli Jerry Lukowski v muzikálu Donaha! a za roli Sweeney Todda v muzikálu Sweeney Todd – Ďábelský lazebník z Fleet Street. Sólista muzikálu je v angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla od roku 2011. Od té doby byl díky svému mimořádnému talentu obsazován do sólových rolí nejrůznějších charakterů. Za roli Sweeney Todda získal přímou nominaci na letošní Cenu Thálie – prestižní umělecké ocenění udělované každoročně Hereckou asociací za mimořádné jevištní výkony. Zda ocenění získá, se dozví na vyhlášení 5. října 2019 v Národním divadle v Praze.

Cenu za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let obdržela Renáta Fučíková za projekt Dobrých 100. Pod jejím vedením a ve spolupráci s historičkou Lenkou Křížovou vytvořilo celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni na 102 ilustrací pro pozitivní mapu sta let republiky. Finální produkty jsou encyklopedie a soubor vzdělávacích karet. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Ocenění za Renátu Fučíkovou převzal proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeského univerzity v Plzni Tomáš Chochole.

Cenu za celoživotní dílo (síň slávy), získal Tomáš Dvořák, jenž patří ke kmenovým tvůrcům Divadla Alfa a je jeho uměleckým šéfem a režisérem. Svými režiemi nasbíral úspěchy na dlouhé řadě zahraničních festivalů. Jeho inscenace Jéminkote, Psohlavci, JAMES BLOND či Tři mušketýři dnes odborníci a kritici řadí již do zlatého odkazu českého loutkářství a i jeho činnost zcela jistě přispěla k tomu, že právě v loňském roce české loutkářské umění bylo zařazeno do celosvětového kulturního odkazu UNESCO. Do současnosti v Divadle Alfa vytvořil přes 70 režií.
Tomáš Dvořák (*1956), je synem známé české loutkářské osobnosti Jana Dvořáka (DRAK – Hradec Králové). Vystudoval v Hořicích Střední průmyslovou školu kamenickou, kde maturoval v roce 1975. O čtyři roky později absolvoval obor loutkoherectví na Katedře loutkářství DAMU. Poslední rok studia působil celý ročník v plzeňském Divadle Alfa, v souboru pak již zůstal.

Cenu Společnost přátelská umění a kultuře/Mecenáš(ka) plzeňské kultury si odnesli manželé Touschkovi, kteří již v minulosti několikrát poskytli Divadlu Josefa Kajetána Tyla finanční dar. V roce 2018 se stali platinovými mecenáši divadla. Manželé jsou dlouholetými abonenty a plzeňské divadlo považují za symbol kultury ve městě. Svou láskou ke kultuře a zájmem o ni jsou příkladem pro své okolí.

Cenu za významnou kulturní událost obdržela Markéta Formanové za projekt Vilém Heckel 100 let. Pro rok 2018 připravila Markéta Formanová Plzeňanům dvě zcela výjimečné výstavy, které se vázaly k osobnosti tohoto významného fotografa a plzeňského rodáka. Výstava na venkovních panelech ve Smetanových sadech obsahovala Heckelovy velkoformátové fotografie krajin i ukázky jeho reklamní práce, k vidění byla na přelomu května a června. V říjnu na ni navázala tematicky stejná, ovšem obsáhlejší expozice v prostorách Západočeského muzea v Plzni. Markéta Formanová shromáždila a utřídila velké množství zajímavých dokumentů i předmětů ze soukromých nebo rodinných sbírek. Fotografie a informační panely doplnily osobní předměty z fotografovy pozůstalosti, sportovní i fotografické vybavení, rukopisné záznamy a korespondence. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *