Plzeň má druhý díl třísvazkové publikace svých dějin, mapuje období 1788 až 1918

 

Město Plzeň vydává druhý díl třísvazkové publikace o svých dějinách. Dějiny města Plzně 2 jsou zaměřeny především na 19. století, zahrnují časový úsek let 1788 až 1918. Stejně jako u prvního dílu se jedná o kolektivní monografii, na níž se podílelo 19 autorů, a to tentokrát zejména z plzeňských institucí. Publikaci, jež obsahuje kromě textů také fotografie, mapové přílohy, seznam literatury a další informace, dnes pokřtili primátor Martin Zrzavecký a jeho první náměstek Martin Baxa.

„Chtěl bych poděkovat všech spoluautorům za to, že se tak intenzivně věnovali 19. století v našem městě Plzni a všem, kteří se budou podílet na třetím svazku, přeji hodně úspěchů,“ řekl při křtu primátor Martin Zrzavecký. Cílem celého projektu je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou historii Plzně.

„Od samého začátku jsme chtěli, aby Dějiny města Plzně vznikaly nikoliv jako publikace populárně-naučná, ale jako skutečné odborné vědecké dílo. Abychom po těch desetiletích rozvoje našeho města, po těch staletích naší městské historie byli schopni současným i budoucím generacím zachovat dílo, které bude splňovat ta nejpřísnější kritéria historické vědy,“ uvedl Martin Baxa.

Publikace se zaměřuje především na předminulé století, dolní i horní časový mezník 19. století však mírně přesahuje. „Je to dáno událostmi, které měly na vývoj města zásadní vliv. Roku 1788 byl i v Plzni zřízen takzvaný regulovaný magistrát, jenž představoval zásadní změnu ve správě města danou větším vlivem státu na samosprávné orgány. Horní časovou hranicí knihy je pak rok 1918, kdy vznik demokratické republiky zásadně ovlivnil další život Plzně a jejích občanů,“ vysvětlil Adam Skála, vedoucí Archivu města Plzně, který měl přípravu publikace na starost. Vedoucím redaktorem 19členného autorského kolektivu je historik a archivář Státního oblastního archivu v Plzni Karel Waska.

Významným obdobím a předělem v dějinách města jsou pak léta 1848 až 1850. V roce 1848 bylo zrušeno poddanství a byly zřízeny nové obecní i správní instituce, které postupně, většinou v roce 1850, začaly fungovat. Uvolnění toho roku umožnilo plzeňské měšťanské společnosti se poprvé zapojit do veřejné činnosti, spolkové i politické. Období uvolnění sice netrvalo dlouho, měšťané museli této činnosti brzy zanechat a někteří byli pak dokonce i policejně sledování. Byly však položeny základy místních politických a spolkových struktur, na které pak bylo možné navázat po obnovení ústavního režimu v 60. letech.

Publikace však nemapuje pouze politický vývoj, přináší nové poznatky rovněž z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, fotografie, divadelnictví, ale i sportu, mimo jiné také z počátků letectví, kde má Plzeň v dějinách českých zemí čestné místo. Text doprovází bohatá, ve většině případů dosud nepublikovaná obrazová příloha.

Plzni dosud chyběl souvislý text o dějinách města, který by byl oproštěný zejména ve výkladu moderních dějin od ideologických frází poplatných své době. Dějiny Plzně vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto je projekt moderního zpracování dějin pro Plzeň zásadní. Dějiny města Plzně 2 navazují na první svazek, jenž byl slavnostně představen v dubnu 2014 a zahrnuje období od pravěku do roku 1788. Následovat bude třetí díl, na němž už odborníci intenzivně pracují. Druhý díl dějin města Plzně vychází v nákladu 1500 kusů. K dostání bude v knihkupectvích a také v Archivu města Plzně.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *