Památky v Plzeňském kraji zůstanou v adventním čase zavřené

Ani po čtvrtečním zmírnění koronavirových omezení se plzeňské památky ve správě Národního památkového ústavu veřejnosti v adventním čase neotevřou. Jejich správci přesto mají spoustu práce s generálním úklidem prohlídkových tras, zazimováním interiérů i zahrad, dokončováním stavebních a restaurátorských prací.

Hrad a zámek Horšovský Týn

Na zámku v Horšovském Týně pokračují práce na rekonstrukci hlásky v zámeckém parku. „Opravená střecha dostala nový nátěr, okolo přístupové cesty byly dostavěny parapety a v brzké době bude rozbarvena fasáda“, informuje kastelán Jan Rosendorfský. Nezastavily se ani práce na obnově hospodářských budov v zámeckém zahradnictví. „Budovy byly hodně poničené, proto bylo nutné některé části znovu postavit. V současné době jsou už vidět nově vystavěné štíty a zanedlouho se začnou budovat nové krovy a střechy“, doplňuje Jan Rosendorfský. Po deseti letech se chýlí ke konci komplexní restaurování zámecké zbrojnice, kdy v restaurátorské dílně čeká na oživení posledních třináct zbraní. V péči restaurátorů je i dalších patnáct předmětů, které byly poničené vodou následkem zatečení při srpnové bouřce. „Asi nejzajímavější bude triptych Kalvárie, který na Vánoce bude zpět v Horšovském Týně“, dodává Rosendorfský. Lituje, že se v letošní sezóně neuskuteční jubilejní třicátý ročník vánočních prohlídek. Pro Betlémské světlo však mohou zájemci vyrazit na Štědrý den do kostela Všech svatých v Horšově. Rozdávat se bude od 12:00 do 15:00 hodin.

Hrad Švihov

Po náročné sezoně se k zimnímu spánku uložil i hrad Švihov. Po zazimování expozic přišly na řadu menší údržbové práce, na které při návštěvnickém provozu nezbýval čas. Na podzim se rozběhly přípravné stavební práce pro opravu hradební zdi i archeologický průzkum základů vstupní brány s vrátnicí. „Před samotnou opravou brány bylo nutné provést ověřovací výkop, který potvrdil nejenom existenci vstupní věže nad bránou, ale odkryl i původní hradební zeď. Navíc se podařilo rozklíčovat pahorek u brány. Jedná se o kamenný objekt, který je ve starých plánech nazván jako vrátnice“, upřesňuje kastelán Lukáš Bojčuk. V příštím roce se návštěvníci mohou těšit na změny na prohlídkové trase „Kuchyně. „Rozhodli jsme se, že po dílčích stavebních úpravách tuto trasu změníme tak, aby to byla více procházka zázemím šlechtického sídla. Prohlídka bude začínat na parkáně, kam se dříve nechodilo. Pokračovat bude přímo lednicí do sklepů, které chceme vylepšit například instalací preparátů ulovené zvěře“, říká Lukáš Bojčuk.

Hrad Rabí

Přestože je vstupní brána návštěvníkům uzavřená, ruch uvnitř hradu Rabí neutichl. „Během uplynulých týdnů jsme hradnímu areálu a jeho okolí věnovali velkou péči a pozornost. Pokud nám přálo počasí, pečovali jsme o hradní zeleň, hrabali jsme listí, naposledy sekali trávníky, zazimovávali naše okrasné rostliny a mnoho hodin jsme strávili v lese, jenž obklopuje hradní areál a na jehož nedobrém stavu se podepsala předcházející suchá léta“, popisuje zástupkyně kastelána Hana Rudová. Za nepříznivého počasí přišel na řadu úklid vnitřních prostor hradu i provozního zázemí, kdy pracovníci správy demontovali sezónní výstavy a zakrývali vitríny. Na malém nádvoří vyrostlo lešení, aby mohla pokračovat oprava kamenné stěny pod šestou hradní bránou. „Přestože se ani jedna z tradičních adventních akcí letos neuskuteční, my jsme vytvořili alespoň drobnou výzdobu. Když budete mít cestu kolem Rabí, můžete se zastavit, projít se kolem hradu a zhodnotit, jestli se nám adventní věnec povedl“, zve návštěvníky Hana Rudová.

Zámek Manětín

Do konce listopadu se zaměstnanci zámku Manětín věnovali zazimování prohlídkové trasy a především práci na zahradě, kdy zastříhávali a zakrývali rostliny na zimu. „Dále provádíme rytí a kultivaci půdy, dochází k prořezávání stromů a především se průběžně věnujeme hrabání listí“, upřesňuje Renata Steidlová ze správy zámku. Teď přijdou na řadu údržbové práce v interiérech, kdy se budou brousit a natírat okenní a dveřní rámy, uklízet běžně nepřístupné prostory. Revize a údržby se po sezóně dočká i zahradní technika. „Zámecké interiéry i zahradu musíme připravit a zabezpečit tak, aby přes zimu nedoznaly žádných škod a abychom na jaře mohli opět přivítat návštěvníky“, uzavírá Renata Steidlová.

Hrad Velhartice

Čilý ruch neustal ani na velhartickém hradě. Na podzim jeho zaměstnance čekaly klasické zazimovací práce, jako je zvedání padacích mostů nebo zabednění oken v Rajském paláci. Před poryvy větru a sněhu bylo třeba také ochránit Huertovo zámecké křídlo instalací tří desítek dlouhých  polykarbonátových desek, které jsou uchycené v kovové konstrukci. „Čekaly nás i méně viditelné práce. Z toalet na hradním parkovišti a z pítka před hradem jsme museli vypustit vodu, uklidit stojany na kola, lavičky, koše, cedule a další venkovní mobiliář. Několik dní nám vždy také zaberou opravy a údržba venkovního mobiliáře hradní restaurace“, vyjmenovává penzum prací kastelán Matěj Mejstřík. Zazimovávají se i interiéry zámku, kdy se všechny citlivé předměty stěhují do temperovaných místností, aby netrpěly teplotními výkyvy. Nekonečným příběhem každého podzimu je podle kastelána Mejstříka úklid hradního lesoparku a hrabání listí. „Letos jsme měli výhodu v personálním posílení údržby o stálé průvodce, kteří nemohli kvůli předčasnému ukončení sezóny provádět, a tak nám pomáhali s těmito pracemi. Díky našim ochotným průvodkyním se nám letos podařilo ošetřit nátěrem i dřevěné konstrukce zábradlí v Rajském paláci a zrenovovat nátěry dřevěných rámů a oken a schodů na Huertově křídle“, pochvaluje si Mejstřík. Ani po zbytek zimy se na hradě rozhodně nudit nebudou. „Připravujeme novou interaktivní expozici pro rodiny s dětmi v bývalém hradním pivovaru. Výstava má název Krajina míru, pole války a pojednává o třicetileté válce v jihozápadních Čechách se speciálním zaměřením na život a působení Martina Huerty, který si nechal na Velharticích postavit renesanční zámek“, nastiňuje plány Matěj Mejstřík. V příštích měsících bude správu hradu zaměstnávat úprava a obnova hradního lesoparku. „V současné chvíli probíhají základní projekční práce na tom, jak by měla vypadat zeleň v okolí hradu v příštích desetiletích. Letos se nám také po mnoha letech snažení podařilo získat od Lesů ČR celou východní stráň pod hradem až k řece. Máme z toho velikou radost, zároveň je ale celý pozemek ve velmi zanedbaném stavu, takže postupně pracujeme na jeho čištění“, dodává kastelán Mejstřík.  Poslední větší stavební úpravou, která hradní areál čeká v průběhu této zimy a na jaře příštího roku, je celková rekonstrukce podpěrného systému příjezdového mostu do hradu.

Klášter Kladruby

V kladrubském klášteře už od srpna běží naplno stavební část projektu „Život v řádu“, který přinese nejenom obnovu části exteriérů a interiérů nového a starého konventu, ale i dvě nové prohlídkové trasy a zpřístupní dosud uzavřené části areálu. Současně se pracuje na několika frontách. „Stále pokračují bourací práce novodobých příček. V přízemí severního křídla nového konventu se snižují podlahy na původní úroveň. V ambitové chodbě v prvním patře se upravují štukové omítky stěn a kleneb, opravují se a případně doplňují chybějící části říms a zdobných prvků pilířů. V severní části chodby se odbourává betonová dlažba a ve východní části zase dlažba kamenná. V místnostech budoucích expozic se instalují elektrorozvody“, vyjmenovává jenom část prací kastelán Milan Zoubek. Zároveň se restaurují předměty, které budou k vidění na prohlídkových trasách. Rekonstrukce bude dokončena v zimě, ale až roku 2022.

Zámek Kozel

Po generálním úklidu expozic a zazimování zahrady a parku správa zámku Kozel chystá kulturní program na příští sezonu. Kromě toho připravuje podklady pro mobilní aplikaci, která by měla sloužit jako průvodce parkem. Nezahálí ani zdejší truhlářská dílna, která pokračuje v drobných opravách dřevěných prvků v parku a vyrábí repliku historických vrat pro zámek v Horšovském Týně. Do konce roku si ještě větší investici vyžádá restaurování sochy jelena umístěné na terase zámku. „Náš areál je přístupný celoročně a i v koronavirové době je oázou klidu a oblíbeným místem pro procházky nejen místních, ale i návštěvníků z větších dálek“, láká k návštěvě kastelán Jan Polívka.

Zámek Nebílovy

Spoustu práce má před koncem roku i správa zámku Nebílovy. V přízemní chodbě zadního křídla byla zahájena rekonstrukce omítek. „To obnáší odstranění všech nesoudržných a ve dvacátém století necitlivě opravovaných desítek metrů čtverečných ploch omítek. Občas se narazí na zajímavý, druhotně použitý zazděný gotický článek nebo omalovaný sokl“, popisuje kastelán Milan Fiala. Po rekonstrukci se celý klenutý, zhruba šedesát metrů dlouhý prostor otevře návštěvníkům k volné prohlídce. V plném proudu je také administrativní příprava na obnovu barokního parteru, se kterou chce správa zámku začít na přelomu roku. Před zahájením je restaurátorská obnova nástěnných maleb v pokoji předního křídla, momentálně probíhá výměna poškozených trámů a plechování mansardového krovu. Na pořadu dne je i oprava kachlových kamen.

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci

Stavební část obnovy boleveckého statku vstoupila do svého finále. V současné době probíhá rekultivace dvora i restaurování výmalby v interiéru obytného stavení. „Z restaurování se vrátily dřevěné a kamenné prvky, do sýpky se vyrábí expozice “Cesta obilí”, šijí se kroje a vše se připravuje pro instalaci expozice na začátku příštího roku, abychom mohli zjara přivítat první návštěvníky“, řekl nový správce selského dvora Martin Kolovský.

Zdroj: NPÚ České Budějovice

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *