Oprava Studentské ulice se protáhne. Místo 30. června je termín dokončení posunut na 30. listopadu

První etapa rekonstrukce Studentské ulice na Lochotíně, jejíž součástí byla i stavba Boleveckého kanalizačního sběrače, se kvůli neočekávaným komplikacím s kolektorem protáhne o několik měsíců. Dosavadní dopravní omezení, která měla skončit částečně 30. června 2019, tak potrvají nejméně do 30. listopadu 2019. Objížďka pro osobní automobily a veřejnou městskou dopravu povede tedy i nadále obousměrně po ulici Karlovarské, pro nákladní dopravu pak přes Město Touškov, Kozolupy a Křimice.

Při výkopových pracích spojených s pokládkou Boleveckého kanalizačního sběrače stavebníci plánovaně obnažili kolektor v prostoru křižovatky Studentská s ulicí Gerská. Po důkladné prohlídce se zjistilo, že je v mnohem horším technickém stavu, než se předpokládalo, a je nutné ho nejdříve opravit. V kolektoru jsou uloženy horkovody, vodovod a množství sdělovacích kabelů pro sídliště Košutka. „Nyní je nutné vyprojektovat opravu kolektoru v rozsahu Studentské ulice a poté ho opravit. Křížení kanalizačního sběrače s kolektorem se navíc musí provést technologií štolování, s níž se nepočítalo. Uvedené kroky jsou časově náročné, proto je nutné prodloužit stávající dopravní opatření,“ uvedl Zdeněk Kuťák, ředitel Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Plzeň.

Práce na ostatních objektech stavby budou pokračovat bez omezení,“ doplnil Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně. Opraven má být přibližně kilometrový úsek od Gerské ulice po vjezd do objektu Ice Arena Plzeň (zimní stadion na Košutce). Celá stavba spočívá v úpravě šířkového uspořádání Studentské ulice a navazujících úseků místních komunikací.  Má být navýšen počet jízdních pruhů v křižovatce s Gerskou ulicí směrem do centra, budou opraveny stávající zálivy autobusových zastávek včetně vybavení. Ve Studentské ulici vznikne před křižovatkou s Krašovskou ulicí ve směru z centra nový autobusový záliv a podélná parkovací stání ve Žlutické a Krašovské ulici. Dále budou upraveny souběžné chodníky s pruhy pro cyklisty, světelná signalizace, veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy. Součástí akce je výstavba Boleveckého kanalizačního sběrače. 

Stavba je rozdělena do pěti etap, původně bylo plánováno, že bude kompletně hotová v červnu 2020. Rekonstrukci provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR spolu s městem Plzeň a Vodárnou a.s. Celková cena měla být 195 milionů korun. (tz)

Foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *