Odmítám pitomé výstřelky. Mě zajímá skutečný život

Rozhovor s JUDr. Danielou Kovářovou jedinou nezávislou kandidátkou do Senátu pro obvod č. 7 (Plzeň – město) v senátních volbách na podzim 2022.

Co by měli voliči vědět o vás jako o člověku?

Je mi 57 let. Jsem vystudovanou právničkou a téměř celou svou advokátní praxi se zaměřuji na rodinné vztahy, na reálné starosti a trápení, jaké prožívá mnoho normálních lidí kolem nás. Mou kanceláří prošlo na sedm tisíc klientů se svými příběhy, konflikty, selháními, přáními. Každému jsem se snažila podle svých sil co nejvíce pomoci a také jsem se od nich mnohé naučilo o tom, jak to v životě chodí a jak to chodí i v mezních situacích. Jsem 34 let vdaná a mám dvě dospělé děti. Žijeme i spolu s dětmi už 28 let ve Štěnovicích. Vždy jsem se zajímala o místní život, mezi sousedy se cítím dobře, a tím myslím i sousedy z okolních vsí. Také bych měla oddat, že jsem spisovatelkou, vydala jsem několik desítek knih – od odborných publikací po knihy o vztazích či zábavné detektivky nebo i knihu o pivu. A ještě k onomu rodinnému právu: založila jsem a vedu Unii rodinných advokátů ČR, což je hlavně servisní a poradenská organizace.

Proč by lidé měli volit právě vás?

Protože jsem jedinou – a navíc jedinou nezávislou – kandidátkou, která chce bránit jejich každodenní normální život před regulacemi, zákazy, novými povinnostmi a byrokracií. A protože nesnáším politickou korektnost a odmítám podporovat omezování svobody projevu, progresivismus a pitomé módní výstřelky. Mě zajímá skutečný život.

Co je na práci senátora nejdůležitější?

Neztratit kontakt s lidmi a s normálním životem. Nenechat se oblbnout formalitami a procedurami politiky a myslet si, že nejdůležitější prací senátora jsou vnitřní procesy, jednací řády a poslušné schvalování veškeré předložené legislativy.

Jak vysvětlíte význam horní komory běžnému občanovi?

Senát je pojistkou proti hloupostem a škodlivostem, na kterých se mohou dohodnout politici, když mají většinu anebo když je média poblázní natolik, že nesmyslný zákon urychleně schválí. Hodně takových hloupostí, komplikujících život normálním lidem vznikne politických obchodem ve sněmovně: vy nám schválíte toto, my vám zase tamto, i když s tím moc nesouhlasíme. A tak prochází jedna hloupost za druhou. Musí být nějaké síto, které tomu může bránit. A to může být Senát, pokud se do něj dostane pár normálních lidí.

Jako senátorka budete moci předkládat návrhy zákonů. Jaký by podle vás byl třeba?

Copak nějaký zákon chybí? Naopak, tisíce jich přebývá! Zákony je třeba spíš rušit, než schvalovat nové. Lidé nežijí podle zákonů, ale podle toho, jak je doma vychovali. Máme tolik regulací, povinností, buzerace a administrativy, že chci spíš to obrovské množství legislativy zmenšovat, nikoliv zvětšovat. Nové a nové povinnosti až do zblbnutí nepotřebujeme.

Česko postihla vlna zdražování, která je přičítána válce na Ukrajině napadené Ruskem. Vy však uvádíte jiné důvody. Jaké to jsou?

Hlavním důvodem inflace jsou přece dlouhodobé obrovské dluhy veřejných financí. Mnoho států – a ten náš v tom bohužel nebyl žádnou výjimkou – žily dlouhodobě nadluh. Peněz se tisklo víc, než kolik se vytvořilo hodnot. To nemohlo dopadnout jinak, než snižováním hodnoty peněz, tedy inflací. Ohromným impulsem se stal naprosto chybně zvolený způsob boje s epidemií. Stát zavřel na mnoho měsíců skoro celou ekonomiku, ale peníze rozdával dál. Peníze nekryté reálnými hodnotami, zdůrazňuji. K tomu si připočítejme stále se urychlující šílenství kolem boje s podnebím, které skokově zdražuje nejdříve energie, hned následně ale vše další, co je na spotřebě energie závislé. Tedy vše. A tohle všechno bylo založeno už před válkou na Ukrajině, už v únoru byla u nás rekordní dvouciferná inflace. Válka sama o sobě zatím na inflaci vliv nemá, ale nepochybně budou inflaci postrkovat naše restrikce vůči Rusku, které zdraží energetické zdroje o další skok.

Myslíte, že kvůli vysokým cenám energií přehodnotí Evropská unie své cíle v oblasti klimatu?

To si tedy nemyslím, byť bych si to přála. To by museli v Bruselu dostat rozum, a nic takového se v dohledné době nestane. Spíše naopak. Současný cenový chaos je pro klimatické blouznivce vhodnou clonou, ve které se – jak oni doufají – schovají další radikální sebevražedné kroky omezující naše hospodářství. Green Deal naopak ještě přitvrdí. A až po celé Evropě zaplní ulice nové Žluté vesty, budou jim lhát, že za vysoké ceny může válka.

Uvádíte, že při svém setkávání s lidmi slyšíte od nich často nespokojenost. Co je nejvíce trápí?

Lži v médiích. Řeči politiků, které se vůbec netýkají reálných potíží normálních lidí. Civilizační feministické a duhové blbnutí, ničení rodin, zavádění výstřelků jako nové normy. Drahota. Příkazy, zákazy, byrokracie, zbytečné předpisy. Vysoké daně. Diktování životního stylu.

Dá se očekávat, že zdražování způsobí v Česku třeba už na podzim sociální nepokoje?

Dá. Až začne topná sezóna a nebude plyn. Ne kvůli válce, ale kvůli sankcím a klimatickému diktátu.

Jak po úvaze hodnotit akci vypnutí některých takzvaných dezinformačních webů, které už všechny opět fungují? Šlo o ojedinělý výkřik? Jak je tomu u nás s cenzurou? Jaké s ní máte zkušenosti?

Nefungují. Mnohé jsou dál blokovány samotnými jednotlivými operátory a jsou jim odstřihovány finanční zdroje. To se opravdu tolik bojíme odlišných názorů, i kdyby byly stokrát nesprávné?

Vy při své kampani do Senátu zdůrazňujete normální život. Co si pod tímto pojmem představujete a čím je ohrožen?

V každé poslední hospodě na vsi každý místní strýc dobře ví, co je normální a co je novodobá ztřeštěnost. Nenechme se zatlačit do role, kdy my budeme muset vysvětlovat, co to je být normální. Ať nám vysvětlují pokrokáři, v čem jsme tak zaostalí. Oni údajně myslí na naše dobro. Ale já říkám: nenechme si ho vzít. O svém dobru si má každý rozhodovat sám.

Nelze opomenout válku, která už čtyři měsíce trvá na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Jaké jsou příčiny tohoto konfliktu? A hlavně je reálné, že brzy – tedy letos – skončí?

To je na knihu, ne na jednu odpověď. Ukrajina byla zneužita, aby jejím prostřednictvím mohl Západ kopat Rusko do žeber. A Rusko nemělo dost trpělivosti a velikosti, aby našlo mírové řešení a postaralo se o svou bezpečnost jinak než násilím. Horká fáze války letos skončit může, ale pak zamrzne do stadia, které může trvat mnoho let. Rusko dostane pod svou kontrolu všechna území, kde žije ruská většina. A tam se „zakope“. A vznikne podobná neklidná hranice, jaká byla po osm let kolem donbaských separatistických republik. A přes tu hranici každou chvíli něco přeletí na jednu nebo druhou stranu. A v tom budou žít miliony lidí třeba i po celou generaci. A občas někdo z povzdálí přilije do jisker trochu oleje.

Budete se v případě zvolení věnovat jen senátorské práci? Nebo se budete souběžně věnovat i podnikatelským, pracovním, politickým a jiným aktivitám?

Svou advokátní praxi pochopitelně zásadně utlumím. Chci se však i nadále věnovat Unii rodinných advokátů, kterou jsem založila a vedu, protože jde o osvětovou a vzdělávací činnost, která slouží nejen advokátům, ale zejména veřejnosti. Ale hlavně nechci jen sedět v Praze v Senátu. Chci zůstat mezi svými a dál se toulat po krásných vsích na jih od Plzně a užívat si chvíle tam, kde svět je ještě v pořádku. A kéž by takový zůstal.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *