Od pondělí platí zákaz návštěv na některých odděleních FN Plzeň – na Borech i na Lochotíně

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci dochází ve FN Plzeň od příštího týdne ke změně režimu návštěv. Od  pondělí 25. října 2021 platí zákaz návštěv na některých pracovištích na Lochotíně i na Borech.

LOCHOTÍN: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny / Hematologicko-onkologické oddělení / Onkologická a radioterapeutická klinika / JIP / JIRP na všech pracovištích

BORY: Anesteziologicko-resuscitační oddělení (DIP, DIOP) / Pobytová sociální lůžka (PSP1, PSP2) / Geriatrické oddělení / Léčebna dlouhodobě nemocných / JIP / JIRP na všech pracovištích

Na všech ostatních pracovištích jsou návštěvy povoleny za předpokladu, že doloží některý z následujících dokladů:

  1. RT-PCR test ne starší než 7 dní nebo antigenní test ne starší než 72 hod.
  2. očkování
  3. laboratorně potvrzené prodělání  onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění.
  4. doloží Čestné prohlášení o absolvování POC antigenního testu ne staršího než 72 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem (nebo čestné prohlášení zákonného zástupce).

Délka návštěvy je povolena pouze na 30 minut.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti.

DOPROVOD RODIČEK

Přítomnost otce (nebo doprovodné osoby) u porodu je umožněna v případě, že porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Osoba, která doprovází rodičku, musí splnit jednu z výše uvedených podmínek pro prokázání bezinfekčnosti a zamezit kontaktu s jinými rodičkami.

Zdroj: FN Plzeň, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *