Nový plavecký areál na Borských polích bude stát až 300 milionů korun

Město Plzeň plánuje výstavbu nového plaveckého bazénu na svém pozemku na Borských polích. Prvním krokem bude uspořádání architektonické soutěže na pořízení všech stupňů projektové dokumentace nového bazénu. Tento záměr odsouhlasili radní, musí ho ještě schválit zastupitelé. Vyhlášení soutěže se předpokládá v  druhé polovině roku. Náklady na komplexní stavbu bazénu představují částku přibližně 250 až 300 milionů korun.

„Jde o významnou veřejnou stavbu v  exponovaném místě, proto navrhujeme uspořádání otevřené architektonické jednofázové projektové soutěže. Ta nám dává možnost srovnat různorodé návrhy po stránce estetické, předpokládaných nákladů na realizaci, provoz a podobně. Jde o transparentní formu, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Předností této formy výběru je také odborný pohled nezávislé části hodnotící poroty,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Pozemek se nachází v  těsné blízkosti objektu výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity v  Plzni. Je vymezen novou komunikační větví z  okružní křižovatky Sukova a tramvajovou tratí. Vyhlašovatelem soutěže a zadavatelem zakázky bude město Plzeň prostřednictvím Odboru investic Magistrátu města Plzně. „Útvar koncepce a rozvoje města Plzně bude organizátorem soutěže. Prvním krokem bude sestavení soutěžních podmínek, které budou předloženy na jednání Zastupitelstva města Plzně v  září 2021. Hodnotící zasedání soutěžní poroty je pak plánováno na začátek prosince 2021. Poslední slovo bude mít opět zastupitelstvo, které bude rozhodovat o výsledcích. Poté bude zorganizována veřejná prezentace všech návrhů a zahájeno jednací řízení bez uveřejnění s  vítězem soutěže o smluvních podmínkách,“ dodala Irena Vostracká, vedoucí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *