Nový jízdní řád 2021 v Plzeňském kraji: Před pátou ráno pojede do Prahy nový expres

V  neděli 13. prosince 2020 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy objednané Plzeňským krajem zůstane na úrovni ze  14.  června 2020, kdy došlo v  souvislosti s  epidemií COVID-19 k mírnému omezení nabídky spojů. K  větší úpravě dojde v  polovině příštího roku, kdy bude na základě smluv s  Plzeňským a Karlovarským krajem zahájen provoz nové linky spěšných vlaků mezi Plzní, Chebem a  Karlovými Vary. Na těchto spojích budou nasazené zcela nové moderní soupravy RegioPanter.

V dálkové dopravě týkající se regionu bude zaveden nový vlak Ex 551 v  úseku Plzeň hl.n. – Praha hl.n. Z Plzně bude odjíždět ve 4:57, do Prahy přijede v  6:21. Na své trase zastaví ve stanicích Rokycany, Hořovice a Praha-Smíchov. Tento vlak pojede v  pracovní dny,  soboty a vybrané svátky (24. prosince, 2. dubna, 28. září, 28. října, 17. listopadu), naopak nepojede 26. prosince, 2. ledna a 3. dubna.

Na území Plzeňského kraje zajistí České dráhy v  jízdním řádu 2021 celkově 5,494 mil. vlakokilometrů, což bude v  porovnání se současným grafikonem asi o 2 % méně. Rozsah dopravy zajišťovaný na  základě objednávky Plzeňského kraje, resp. koordinátora dopravy POVED, však od  13.  prosince 2020 zůstane na podobné úrovni jako v  období po letní změně jízdního řádu 14. června 2020. Tehdy došlo v  souvislosti s  epidemií COVID-19 k  mírnému omezení nabídky zejména méně využívaných spojů. V  jízdním řádu 2021  budou ČD zajišťovat v  Plzeňském kraji průměrně 448  regionálních vlaků denně. V  pracovní dny pojede 494 spojů, o  sobotách a nedělích bude v  provozu 334  vlaků.

„Významná změna je plánována na polovinu příštího roku, kdy bude spuštěna nová linka spěšných vlaků mezi Plzní, Mariánskými Lázněmi, Chebem a Karlovými Vary,“ říká Vladimír Kostelný, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v  Plzni, a dodává: „Spěšné vlaky na této lince budou jezdit ve  dvouhodinovém intervalu a  nabídnou komfortní cestování novými elektrickými jednotkami RegioPanter mezi významnými městy Plzeňského a Karlovarského kraje.“ V  souvislosti se  zahájením provozu vlaků na nové lince bude ke změně jízdního řádu 13. června 2021 vydán nový jízdní řád pro tratě 178  Plzeň – Cheb a 140 Cheb – Chomutov.

Přehled změn v  regionální dopravě Českých drah v  Plzeňském kraji
Na základě požadavku Plzeňského kraje dojde od 13. prosince 2020 k  následujícím změnám v  regionální dopravě Českých drah:

Trať 160 Plzeň – Žatec
u osobních vlaků dochází pouze k minutovým odchylkám odjezdů a příjezdů vlaků, v  novém jízdním řádu nadále nebudou České dráhy na trati 160 provozovat vlaky dálkové dopravy.

Trať 170 Plzeň – Klatovy
spěšný vlak Sp 1702 bude z  Plzně odjíždět o 10 minut později, tj. nově v  7:00, u některých vlaků došlo k  minutovým posunům časů odjezdů a příjezdů.

Tratě 177 Plzeň – Bezdružice a 178 Plzeň – Cheb
v  knižním jízdním řádu 2021 je jako trať 177 nově označen celý úsek z  Plzně přes Pňovany až do  Bezdružic. Tabulkový jízdní řád pro tuto trať tak zahrnuje kromě přímých vlaků Plzeň – Bezdružice i  spoje tzv. Plzeňské linky v  úseku Plzeň – Kozolupy (– Pňovany). Tyto spoje byly dosud uváděny u tratě 178, samotný dopravní koncept a nabídka spojů se nemění.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice
v  novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, pouze bude posunut čas odjezdu vlaku Os 27822, který pojede o 2 minuty později, tj. nově v  9:41 z  Rokycan.

Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť
vlak Os 27427 odjíždí ze stanice Heřmanova Huť o 10 minut dříve, nově v  18:05.

Trať 186 Svojšín – Bor
na této trati objednavatel (POVED) neobjednal žádný vlak Českých drah.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí
spoje s  odjezdy z  Plzně hl.n. do Horažďovice předměstí v  10:03, 14:03 a 18:03 nově nebudou zastavovat na zastávkách Jetenovice a  Velký Bor, v  opačném směru nebudou na těchto dvou zastávkách stavět vlaky s odjezdy z  Horažďovic předměstí v  10:50 a 14:50, koncept dopravní obslužnosti zůstane s  drobnými minutovými odchylkami stejný.

Trať 192 Nepomuk – Blatná
v  pracovní dny budou zavedeny nové vlaky v úseku Blatná (22:30) – Kasejovice (22:47) a Kasejovice (22:50) – Blatná (23:06).

Na tratích 182 Staňkov – Poběžovice a 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín je zachován stejný koncept dopravy. Na následujících tratích se nemění dopravní koncept, u některých vlaků ale dochází k  drobným minutovým posunům času odjezdů a příjezdů:
trať 176 Plzeň – Radnice,
trať 177 nově Plzeň – Bezdružice,
trať 178 Plzeň– Cheb,
trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město,
trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní,
trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí.

Zdroj: ČD

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *