Nový autobusový terminál v Šumavské začne sloužit koncem příštího roku

Přestupní uzel a nový autobusový terminál u plzeňského hlavního nádraží by měl být hotový už koncem příštího roku a v prosinci – se změnou jízdního řádu – by měl začít sloužit cestujícím. Rada města Plzně  souhlasila s blokací finančních prostředků z fondu města pro kofinancování dotovaných projektů na akci Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál. Pokud záměr schválí zastupitelé, bude na důležitý městský projekt vyblokováno 161,5 milionu korun. Plzeň by ráda na nové autobusové nádraží získala dotaci z ITI, stavba by měla být dokončena do 30. září 2018.

„Usnesením zastupitelstva letos v únoru jsme schválili podání žádosti o dotaci na projekt. Pro dodržení předpokládaného konečného termínu dokončení stavby je nutné stavbu zahájit nejpozději 1. srpna 2017, přičemž předpokládaná délka realizace je 13 měsíců. Vzhledem k tomu, že pro dodržení uvedených lhůt je nezbytné zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby a následně i samotnou realizaci stavby ještě před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, je navržena výjimka pro použití Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů na financování tohoto projektu v případě, že žádost o dotaci úspěšně projde závěrečným ověřením způsobilosti pro integrované projekty,” vysvětlil ekonomický náměstek Pavel Kotas. Konečné rozhodnutí o přidělení dotace z ITI trvá 9 až 12 měsíců a právě z tohoto důvodu muselo město přistoupit k předfinancování a zahájení realizace ještě před přidělením dotace.

Plzeň na základě provedené blokace zahájí zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, přičemž samotné stavební práce budou zahájeny až na výslovný pokyn města jako objednatele. Tento pokyn bude zhotoviteli stavby udělen až poté, co žádost o dotaci úspěšně projde závěrečným ověřením způsobilosti pro integrované projekty.

„Záměr na výstavbu přestupního uzlu v Šumavské ulici byl v orgánech města poprvé projednán v roce 2010, v roce 2017 je snahou města zahájit stavbu tohoto uzlu co nejdříve. V roce 2018 bude 1. září dokončena klíčová  část 2. stavby železničního uzlu Plzeň a znovu otevřena Mikulášská třída pro dopravní provoz. Je v zájmu občanů města, ale především v zájmu občanů Plzeňského kraje, aby v době celostátní změny jízdních řádů veřejné dopravy, mohly být autobusové spoje již vypravovány z nového terminálu. Terminál bude sloužit jak občanům, kteří do Plzně dojíždí za studiem, tak za prací,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *