Nová parkovací místa, chodníky i prostor pro kavárnu. V centru Plzně se bude masivně investovat

Rozšíření parkovacích stání, rekonstrukce vnitrobloku i opravy v mateřinkách. Hned celou řadu investičních akcí má připravenou centrální plzeňský obvod v letošním roce. Zároveň navýšil objem financí pro dotační tituly. S podporou akcí i s bezpečnostně preventivními programy mohou počítat také senioři.

Zároveň se letos dokončí akce zahájené v roce 2023. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice na Skvrňanech a parkovací stání v ulici Edvarda Beneše. „Již hotovou část s 22 místy od vjezdu do FN Plzeň po ulici 17. listopadu řidiči už hojně využívají v režimu předčasného užívání, nyní se pracuje na dalších třiceti místech od vjezdu do nemocnice po Stehlíkovu ulici. Celkem zde bude k dispozici 52 stání. Po dokončení stavebních prací zde bude vysazeno 31 nových stromů,“ informuje starosta obvodu David Procházka. V tuto chvíli se udělala přeložka telekomunikačních kabelů, proběhla sanace podkladních vrstev pod budoucí parkovací plochou, osazují se obrubníky a realizuje se přeložka veřejného osvětlení. Výsadba stromů se předpokládá koncem měsíce března. Stavba probíhá podle harmonogramu, dokončena by měla být ještě na jaře.

Parkovací stání přibydou i ve Waltrově ulici. Celkem jich zde bude 46 a dvě navíc vyhrazené pro vozíčkáře. S pracemi by se mělo začít na jaře 2024, stavba počítá s výdaji ve výši necelých osmi milionů korun. Projekt řeší vznik parkovacích stání u bytových domů 2 – 4 a 1 – 13.  V současnosti se v řešených lokalitách parkuje nahodile, podélně tak, aby byl zachován průjezd na komunikaci, žádné parkování zde značené není. Cílem je tedy i zkvalitnění celého prostoru, výsadba stromů, umožnění parkování se zajištěním obslužnosti komunikace apod.

Nový chodník i parkovací místa právě vznikají v ulici E. Beneše, zdroj foto: ÚMO Plzeň 3

Nový chodník i parkovací místa právě vznikají v ulici E. Beneše, zdroj foto: ÚMO Plzeň 3

U domů 2 – 4 se vznikne šest nových 6 kolmých stání + 1 ZTP, v současnosti se sem vejdou asi čtyři vozidla podélně. U domů 1 – 13 vzniká nových 40 kolmých stání +2 ZTP, nyní zde zaparkuje cca 25 vozidel.

„Rekonstrukce čeká v letošním roce vnitroblok ulic Plachého x Korandova, kde město Plzeň letos dokončilo opravu dalších bytových domů. Rekonstrukce vnitrobloku pak dovrší kompletní proměnu této části města, kdysi nechvalně známé jako „Plac“. I tady vzniknou další parkovací místa a dojde k vybudování dešťové kanalizace,“ říká starosta.

Dalších osm parkovacích stání vznikne v ulicích Sulislavská a Křimická.

Trojka letos zahájí rekonstrukci a dostavbu veřejných WC v Zadních Skvrňanech. „Objekt bude přestavěný na kavárnu a prostor pro setkávání. Se zahájením výstavby počítáme ve 2. pololetí letošního roku,“ uvádí 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

V 55. mateřské škole letos Trojka zahájila rekonstrukci elektroinstalace ve čtyřech pavilonech, práce probíhají za provozu školky a vyjdou na 4,356 milionů korun. „Zahajujeme také projektovou přípravu kompletní rekonstrukce 22. Mateřské školy v ulici Zikmunda Wintra a další budovy školek čeká osazování klimatizací,“ dodává Pavel Šrámek. Zároveň se dokončuje projektová příprava výstavby mateřské školy na Valše.

Trojka letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, který činí 370, 666 milionů korun. Stejně jako v loňském roce vypsala sedm dotačních titulů. Do 31. října je možné podávat ještě žádosti o individuální dotace pro rok 2024. „Peníze na dotace jsme oproti loňsku navýšili o dva miliony korun, v sedmi dotačních titulech tak rozdělíme deset milionů korun namísto osmi. Žadatelům o individuální dotace pak můžeme rozdělit, stejně jako vloni, dva miliony korun,“ říká místostarosta Trojky Ondřej Ženíšek.

S podporou mohou v letošním roce počítat také senioři a seniorské organizace. „Pro letošní rok jsme seniorským organizacím navýšili příspěvek na dopravu na zájezdy a to dvojnásobně. Zatímco vloni jsme přispěli každé organizaci částkou deset tisíc korun, letos jsme darovali poukazy ve výši 20 tisíc korun. Polepšil si i Svaz tělesně postižených, ten může letos využít dopravu ve výši deset tisíc korun oproti loňským pěti tisícům,“ popisuje místostarosta Ladislav Nový.

zdroj: Michaela Adámková, ÚMO Plzeň 3

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *