Na selském dvoře U Matoušů bude od února „hospodařit“ nová správkyně

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci bude mít od února novou správkyni. Dosavadního správce památky Martina Kolovského, který odchází na vlastní žádost, vystřídá Miroslava Kubatová Pitrová, která má zkušenosti z památek ve Velharticích, Kladrubech a v Plasích.

Do výběrového řízení na místo se přihlásili tři uchazeči. Komise na základě nejvyššího bodového hodnocení vybrala Miroslavu Kubatovou Pitrovou. „Vítězka během výběrového řízení i na základě svého dřívějšího působení v NPÚ plně prokázala potřebné znalosti a své organizační i řídící schopnosti“, vysvětlil Petr Pavelec.

Nová správkyně má s prací pro Národní památkový ústav bohaté zkušenosti. Téměř 17 let působila na státním hradě Velhartice jako sezónní průvodkyně. V letech 2007–2010 byla koordinátorkou Integrovaného operačního programu (IOP) při přípravách projektu pro klášter Kladruby, podílela se i na realizaci projektu „Studijní depozitář mobiliárních fondů“ v klášteře Plasy. Naposledy pro Národní památkový ústav pracovala v letech 2017–2019 jako externí editorka.

V pozici správkyně selského dvora U Matoušů chce Miroslava Kubatová Pitrová dbát o soustavnou obnovu a údržbu areálu, zajistit kontinuální zájem veřejnosti o památku, zkvalitňovat poskytované služby a postupně zvyšovat návštěvnost. „Důležité je, aby návštěvník poznával historii, hodnoty, tradice, zvyky a obyčeje selských rodů, ale i typické činnosti, které se k danému období k životu na zemědělské usedlosti vztahovaly, a to prostřednictvím aktivního zážitku a prožitku,“ plánuje Kubatová Pitrová. Toho chce dosáhnout pořádáním kulturních, společenských a gastronomických akcí. „Ráda bych postupně vytvořila celoroční program s tématem „Rok na statku“ s využitím stávajících akcí, které zavedl můj předchůdce. Akce budou prezentovat tradiční liturgický i hospodářský rok, aby si návštěvníci zvykli, že se U Matoušů pořád něco děje,“ doplňuje. Na statku také plánuje obnovit tradici pečení chleba, pořádat workshopy zaměřené na tradiční způsoby uchovávání potravin nebo floristické semináře. Ze selského dvora U Matoušů chce vytvořit zázemí pro trávení volného času místních lidí, které nabídne příjemné stylové posezení s regionálními specialitami ke kávě. „Chtěla bych, aby byl statek živým místem plným lidí, kam se budou rádi vracet,“ uzavírá budoucí správkyně Miroslava Kubatová Pitrová.

PhDr. Miroslava Kubatová Pitrová, Ph.D. (*1981) pochází z jižních Čech, na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala magisterský obor Politologie se specializací veřejná správa, získala zde i doktoráty v oboru Politologie se zaměřením na veřejnou správu německy mluvících zemí. Absolvovala také roční certifikátové studium Památkové péče akreditované Ministerstvem kultury ČR, vlastní i osvědčení pro práci s dětmi na památkových objektech. Dvanáct let pracovala v univerzitním prostředí. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zastávala pozici tajemnice jednoho z ústavů na FF JU, zároveň zde působila jako odborná asistentka. Přednášela na univerzitách v Plzni, Praze, Opavě a německém Pasově či Řezně. Pracovní zkušenosti má i z korporátní sféry.

Zdroj: NPÚ České Budějovice

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *