Na psychologii a etiku do Modré posluchárny. Příště přednáší biskup Tomáš Holub

Psychiatrická klinikou LF a FN v Plzni pokračuje po úspěchu z minulého semestru v sérii otevřených přednášek. Veřejnosti se tak naskýtá možnost usednout spolu se studenty do lavic Modré posluchárny na Lochotíně a vyslechnout si přednášející, mezi kterými budou přední odborníci z řad lékařů, ale také terapeut nebo klinická psycholožka. Jedním z přednášejících bude i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který se bude věnovat evropským etickým hodnotám. Tématy dalších přednášek budou například psychologické a etické výzvy reprodukční medicíny, problémy, kterým čelí na svých misích Lékaři bez hranic, nebo metody zvládání vzteku.

Prvním přednášejícím byl už v pátek 6. října dětský chirurg a urolog MUDr. Jan Trachta, který od roku 2008 spolupracoval s mezinárodní humanitární a zdravotnickou organizací Lékaři bez hranic. Pod její hlavičkou již působil na deseti misích v krizových oblastech, převážně v ozbrojených konfliktech, zejména v Africe, ale také na Haiti či v Sýrii. Jeho přednáška nesla název „Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic“.

Druhým přednášejícím bude v pátek 20. října plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který se zaměří na „Kořeny evropských etických hodnot“. Křesťanskou etikou se zabýval už během studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy. Brzy poté, co se stal knězem, vstoupil do armády jako první český vojenský kaplan, následně se stal hlavním kaplanem Armády České republiky a byla mu propůjčena hodnost plukovníka. Účastnil se mírových misí ve válečných oblastech v bývalé Jugoslávii a Iráku. Čtyři roky pak působil jako generální sekretář České biskupské konference v Praze, než ho v roce 2016 papež František jmenoval plzeňským biskupem.

Všechny zájemce jménem kliniky srdečně zve její přednosta doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., který v minulé sérii svou přednáškou odhalil posluchačům kořeny násilí a nabídl pohled do mysli sebevražedného atentátníka.

Aktuální program přednášek Lékařská psychologie a etika

pátek 11:45 – 13:45, Modrá posluchárna (UniMec), alej Svobody 76, Plzeň 

  1. 10. 17 MUDr. Jan Trachta „Psychologické a etické výzvy na misích Lékařů bez hranic“
  2. 10. 17 Mons. Tomáš Holub „Kořeny evropských etických hodnot“ 
  3. 11. 17 Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. „Psychologické a etické výzvy reprodukční medicíny“
  4. 12. 17 Oleg Maischeider „Metody zvládání vzteku“
  5. 12. 17 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., FCMA„Empatie a terapeutický vztah“
  6. 1. 18 Mgr. Dana Chmelařová „Vývojová psychologie“

Vstup na přednášky je volný

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *