Londýnské nakladatelství Scala vydalo novou publikaci ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni vydala už druhou publikaci v prestižním londýnském nakladatelství Scala Arts & Heritage Publishers, které prezentuje sbírky předních světových galerií a muzeí. Po navázání spolupráce ZČG s nakladatelstvím v roce 2019 vyšla ještě v témže roce první publikace v edici Director’s Choice, představující to nejlepší z depozitáře ZČG.

Skvělé partnerství vyzývalo k dalšímu počinu; tím se stalo vydání publikace 50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni. Kniha představuje jednu z nejlepších kolekcí tohoto zaměření v Čechách z období mezi roky 1909 a 1938.

Slavnostní představení publikace se uskutečnilo v pátek 20. května 2022 ve výstavní síni ZČG Masné krámy. Knihu uvedl Martin Baxa, ministr kultury ČR, společně s Romanem Musilem, ředitelem ZČG, patronkou publikace Helenou Koenigsmarkovou, ředitelkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze, a Neilem Titmanem, obchodním ředitelem Scala Arts & Heritage. Výběr děl provedl Roman Musil; kromě něj se na textech použitých v knize dále podílely Alena Pomajzlová, ze Semináře dějin umění, FF Masarykovy univerzity v Brně, Marie Rakušanová, z Ústavu pro dějiny umění na FF UK, a Ivana Skálová, kurátorka ZČG.

Sbírku českého kubismu ZČG založil její první ředitel Oldřich Kuba, který velmi dobře znal tvorbu české meziválečné avantgardy, ale i výtvarnou scénu padesátých a šedesátých let 20 století. Fascinován byl zejména pracemi Bohumila Kubišty a Emila Filly; právě díky jeho úsilí má galerie ve svých sbírkách jejich nejzásadnější díla. V publikaci jsou vedle Kubišty a Filly zastoupeni svými malbami například Václav Špála, Josef Čapek, František Muzika, Jan Zrzavý; sochami a reliéfy pak zejména Otto Gutfreund.

„Pro Plzeňský kraj je velmi důležité vědět, že za tak významnou organizací, kterou na poli kultury Západočeská galerie v Plzni je, stojí kvalitní tým odborníků. Sbírka děl českého kubismu je unikátní a především díky precizní práci kolektivu galerie pod vedením Romana Musila je veřejnost tzv. v obraze, ví, jaké skvosty v Plzni máme. Tím bych rád poděkoval všem, kteří se o naše cenné sbírky v galerii starají a svou prací dělají kraji i galerii samotné skvělé jméno,“ uvedl Libor Picka, radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„Sbírka českého kubismu je tím nejlepším, co v depozitářích máme. Bohužel tato kolekce není k dispozici veřejnosti, protože Západočeská galerie nemá jako jediná v ČR stálou expozici. Vážím si spolupráce s nakladatelstvím Scala, které nás inspirovalo k přípravě této publikace; jejím vydáním naše společná práce zdaleka nekončí. Díky distribuční síti nakladatelství se kolekce ZČG dostane do povědomí i v zahraničí,“ dodává R. Musil, ředitel ZČG.

Publikace je vydána ve dvou jazykových verzích, české a anglické. Zakoupit ji lze na pokladnách a v e-shopu ZČG, a také v distribuční síti nakladatelství Scala po celém světě.

Zdroj: Západočeská galerie v Plzni

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *