Lékařská fakulta v Plzni zahájí druhou etapu výstavby kampusu. Na jednom místě tak konečně budou soustředěny prostory pro výuku a výzkum

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Na jeho výstavbu uzavřela na konci srpna smlouvu se společností GEMO a.s.

Budování nového minikampusu začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 vyrostly v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. Zbývající teoretické ústavy jsou však stále umístěny v historických budovách, které byly původně určeny k jinému účelu – např. bývalý dětský domov, vyšší hospodářská škola, krajská politická škola – a navíc jsou ve městě rozptýleny po několika lokalitách.

Záměrem fakulty již od začátku bylo přesunout své působení zcela do nového kampusu, proto fakulta pokračovala v hledání zdrojů financování a od roku 2015 začaly přípravné práce na druhé etapě výstavby. Žádost o podporu výstavby z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla úspěšná a v srpnu 2019 dospěla fakulta po několika kolech výběrového řízení k podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby – společností GEMO a.s.

„Na místě stavby již byly provedeny přípravné práce – proběhla skrývka ornice a proběhl prvotní archeologický průzkum,“ říká koordinátor stavby Ing. Libor Kočí. Podpisem smlouvy s generálním zhotovitelem stavby se tak může naplno rozběhnout výstavba budoucí hlavní budovy kampusu, nazývaného též Univerzitní medicínské centrum (UniMeC). Plný provoz nové budovy je plánován od akademického roku 2022/2023. Po více než 75 letech své existence se tak Lékařská fakulta v Plzni dočká sídla, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství. „Na jednom místě tak konečně budou soustředěny prostory pro výuku a výzkum i děkanát a menza – kompletní zázemí pro studenty i pedagogy,“  shrnuje proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. Kromě poslucháren a seminárních místností je v nové budově počítáno i s moderními laboratořemi, výukovými ambulancemi, či výukovou kuchyní.  Navíc koncentrací všech neklinických pracovišť do jednoho kampusu dojde k zefektivnění provozu fakulty, rozšíření a zjednodušení spolupráce jednotlivých pracovišť, zjednodušení sdílení laboratoří a přístrojů apod. V neposlední řadě dojde i ke zlepšení dostupnosti a spolupráce s klinickými pracovišti v sousední fakultní nemocnici.

Zatímco I. etapa výstavby zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 mil Kč, do aktuálně zahajované výstavby budov bude investováno téměř 1500 mil Kč. V budoucnu je uvažováno ještě s třetí etapou. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení aktuální II. etapy zůstane umístěn mimo nový kampus. (tz)

Vizualizace LF UK

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *