Klikněte si na rozpočet. V mobilu či tabletu si můžete přečíst, jak Plzeň hospodaří

Plzeň spouští novou aplikaci, veřejnost díky ní získá detailní přehled o hospodaření města. Takzvaný Klikací rozpočet aktualizuje údaje každý měsíc a nabídne kompletní přehled příjmů i výdajů krajské metropole, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a nevynechává například ani detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech, dodavatelích a podobně. Rozpočet je přístupný od 20. července 2020 na adrese: https://rozpocetmesta.plzen.eu. Vyhledávání v nové aplikaci je jednoduché a intuitivní.

Jednoznačně tím naplňujeme současný trend, kdy se jako samospráva snažíme být v maximální možné míře transparentní a otevření, a to i co se týká nakládání s veřejnými financemi. V Plzni jsme už v roce 2015 spustili aplikaci nazvanou Rozklikávací rozpočet, která umožnila občanům získat základní přehled o rozpočtu města jako celku, a odděleně pak magistrátu i městských obvodů. Novou aplikací však jdeme ještě do větších detailů a provázaností,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Podle Davida Šloufa, radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem, který měl přípravu a realizaci klikacího rozpočtu na starost, zachovává nová aplikace strukturu rozpočtu města v jeho klasické podobě. Vedle toho však doplňuje grafické pohledy, váže se na ekonomický informační systém a automaticky se každý měsíc aktualizuje. „Každý si v aplikaci dokáže jednoduchým způsobem dohledat například stav dané investiční akce, kdy u každé významné položky uvádíme časový průběh akce ve členění zvlášť na projektovou dokumentaci a zvlášť na realizaci, uvádíme také hlavní dodavatele, vazbu na registr smluv, celkové náklady akce i grafické znázornění finančního plnění po celou dobu trvání akce,“ vysvětlil radní David Šlouf.

Město Plzeň pro letošní rok plánuje aktuálně na výdaje ve svém rozpočtu zhruba 8,8 miliardy korun. Peníze půjdou do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. Z velkých stavebních akcí spustilo letos město například výstavbu technologického parku v areálu Světovar, kompletně revitalizuje lokalitu Zátiší včetně stavby 18 nových bytových domů a další. Dokončovat se budou v krajské metropoli i již započaté projekty, například přestavba sportovního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na Bořích a jiné. Na straně příjmů počítá město pro letošní rok s částkou 6,4 miliardy korun. Záporné saldo tak Plzeň pokryje především z prostředků minulých let

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *