Plzeňské hejtmanství žádá ministerstvo financi o rychlou desetimilionovou dotaci dotaci

Členové rady schválili podání žádosti o rychlou účelovou dotaci ve výši 10 000 000 korun Ministerstvu financí České republiky na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace v době vyhlášeného nouzového stavu.

V rozpočtu kraje pro rok 2020 byla v souladu krizovým zákonem vyčleněna krizová rezerva ve výši 1 000 000 korun. Po vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020 byla tato krizová rezerva několikrát navyšována. Plzeňský kraj požádal o rychlou dotaci ve výši 10 milionů korun v souladu s usnesením vlády č. 652, a tuto obdržel. Všechny tyto prostředky však již byly vyčerpány, zejména na nákup ochranných prostředků a dezinfekce. Celková částka skutečně uhrazených prostředků ke dni 12. 10. 2020 činí 43 759 952,63 korun včetně krytí z dotací z MF (10 000 000 korun) a MPSV (144 103 korun).

Vše nasvědčuje tomu, že krizová situace je nyní mnohem závažnější a že její řešení krajem i obcemi bude tentokrát ještě nákladnější. Proto se navrhuje v rámci dalšího nouzového stavu požádat o další rychlou dotaci z účelové rezervy na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, vytvořené v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Zdroj: Plzeňský kraj, ilustrační foto Pixabay

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *