Kardinál Dominik Duka ocení pedagogy církevních škol

U příležitosti 25. výročí obnovení církevního školství u nás udělí 18. března pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s biskupem Václavem Malým ocenění 41 pedagogům církevních škol, kteří významně přispěli k dnešní vysoké úrovni církevního školství.

Školní rok 2014/2015 je 25. školním rokem, kdy v rámci českého vzdělávacího systému působí církevní školy. Některé z nich vznikly již v roce 1990, další je následovaly v průběhu devadesátých let. Některé z nich také přímo či volně navazují na školy, jejichž činnost byla násilně ukončena komunistickým režimem, proto se hovoří o 25. výročí znovuobnovení církevního školství.

„Školy netvoří ani tak budovy a studijní plány, jako lidé, tj. žáci, rodiče a učitelé. Pro žáky je škola jen jednou etapou života, třebaže velmi významnou. Pro učitele je škola způsobem realizace životního poslání. Věřící učitelé, kteří chtějí své učitelské poslání naplnit službou v církvi, jsou úhelným kamenem církevního školství,“ říká dr. Filip Dostál, který má v rámci pražské arcidiecéze církevní školství na starosti.

Pražská arcidiecéze si připomene čtvrtstoletí trvání církevního školství oceněním výjimečných učitelských osobností. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a Mons. Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání, společně ocení 41 pedagogů církevních škol, kteří převážnou část své učitelské kariéry strávili na církevních školách a významně přispěli k jejich vysoké úrovni. Mezi oceněnými jsou ředitelé a pedagogové od mateřských škol po vyšší odborné školy a školská zařízení.

Arcibiskupství pražské zřizuje 15 školských právnických osob, které vykonávají činnost 17 škol a 22 školských zařízení (včetně samostatné pedagogicko-psychologické poradny). Další církevní právnické osoby na území pražské arcidiecéze zřizují 11 právních subjektů, které vykonávají činnost 10 škol a 16 školských zařízení. V České republice existuje přes 130 církevních škol s přibližně 20 tisíci žáky. V mnoha ohledech se ukazuje, že církevní školy patří mezi ty nejlepší u nás.

Aleš Pištora

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *