V kterémkoliv státě Evropské unie si můžeme v bance otevřít běžný účet

Vláda schválila novelu zákona o platebním styku, která má umožnit všem spotřebitelům z EU otevření základního platebního účtu v kterémkoli členském státě Unie. Informovalo o tom tiskové oddělení vlády. Zákon, který je reakcí na požadavky EU, také zavádí jednotný postup při změně účtu a umožní porovnat cenu služeb.

 

„Na základní platební účet by měl mít nárok každý spotřebitel legálně pobývající v EU, včetně spotřebitelů pobývajících v Unii přechodně. Směrnice o platebních účtech tím reaguje na situaci v některých státech, kde mohou mít spotřebitelé problém s přístupem k platebním účtům z důvodu omezujících kritérií, jako jsou například státní příslušnost, bydliště či minimální příjem,“ řekla Novinkám mluvčí ministerstva financí Gabriela Štěpanyová.

„Je třeba říci, že v ČR problém s otvíráním platebních účtů ve větší míře zaznamenán nebyl. Na trhu existuje řada nízkonákladových bank, které nabízejí spotřebitelům platební účty zdarma nebo za nízké ceny. Přesto je povinností České republiky jako členského státu EU promítnout požadavek směrnice do svého právního řádu,“ dodala.

Novela počítá s tím, že v Česku budou základní platební účet spotřebitelům nabízet banky a zahraniční banky, které mají pobočku na území ČR.

Jednotná terminologie

Základním platebním účtem je takový účet, u kterého může spotřebitel alespoň vybrat hotovost a převádět a připisovat na něj peníze. “Vycházíme ze skutečnosti, že ustanovení mají sloužit k ochraně spotřebitele jako slabší smluvní strany. Z tohoto důvodu se navrhuje neaplikovat část zákona na podnikatelské účty, neboť podnikatele nelze považovat za slabší smluvní stranu,” uvedlo ministerstvo.

Návrh dále počítá s tím, že banky budou nově povinny používat ve svých sazebnících a obchodních podmínkách jednotnou terminologii. Před uzavřením smlouvy o založení bankovního účtu budou také spotřebitelé dostávat standardizovaný dokument, v němž bude uveden výčet poplatků, které banka v souvislosti s platebním účtem požaduje.

“Díky tomuto dokumentu budou moci spotřebitelé snáze porovnávat jednotlivé nabídky. Kromě toho každoročně obdrží souhrnný přehled všech poplatků, které za předcházející rok své bance v souvislosti s platebním účtem zaplatili,” uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Snížení poplatků za platbu kartou

EU schválila, že u transakcí prováděných debetními kartami bude strop nově činit 0,2 procenta z placené částky, u transakcí kreditními kartami 0,3 procenta. Strop se bude týkat přeshraničních i domácích plateb kartou. Omezení poplatků má přinést roční úsporu 730 miliónů eur (20 miliard Kč) u spotřebitelů a šest miliard eur (163,6 miliardy Kč) u obchodníků. Malí obchodníci v Česku dosud při platbě kartou platí poplatek až několik procent.

“Česká republika musí do dvanácti měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost zavést sankce za porušení nařízení a určit příslušné orgány, které budou oprávněny vykonávat dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením,” uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Směrnice o platebním účtu by měla být do českého právního řádu zavedena podle EU do letošního 18. září a o mezibankovních poplatcích do června.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *