Již pětadvacet let pracuje městská policie pro Plzeň. Přijďte na výstavu do mázhauzu

Městská policie Plzeň v letošním roce slaví významné jubileum. Čtvrt století existence strážníků v Plzni má připomenout výstava „Již 25 let pracuje městská policie pro Plzeň“, která se oficiálně otevřela veřejnosti v mázhausu radnice. Záštitu nad výstavou převzal primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Myslím, že všichni zde vnímáme, jak je nám městská policie v našich ulicích platná a jak  se s  její pomocí dají řešit problémy, na které nezbývá státní policii čas,“ uvedl při zahájení výstavy ekonomický náměstek primátora Ing. Pavel Kotas. Připomněl, že se v minulých dvou letech město finančně městskou policie podpořilo. Rozrostly se počty městských policistů a v letošním a příštím roce by pro ně měly  vzniknout nové služebny.

Vystavené fotografie zachycují činnost strážníků městské policie od počátku 90. let, kdy se znovu vrátila městská policie do západočeské metropole, až po současnost. Trochu nostalgie vnesou do atmosféry výstavy stejnokroje městské policie.  K vidění jsou tu ty zpočátku  90 let, stejně tak ty, ve kterých můžete strážníky potkat dnes na ulici. Část expozice, která je věnována výzbroji tehdejší městské stráže, zapůjčilo pro účel výstavy Západočeské muzeum v Plzni. Hlavní myšlenkou výstavy je přiblížit veřejnosti celkovou činnost Městské policie Plzeň a ukázat celé spektrum její činnosti. Výstava byla připravována s několikaměsíčním předstihem.

Součástí vernisáže  výstavy byl slavnostní akt, při kterém plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub požehnal praporu Městské policie Plzeň. Jako symbol žehnání připjal otec biskup k praporu stuhu s latinským nápisem „Beati , qui costodiunt iudicium in omni tempore“ (Blahoslavení, kteří střeží právo v každé době).

Dnešní sbor plzeňské městské policie navazuje na tradici městské stráže, která ve městě působila do roku 1920. Tvoří ho přes tři sta zaměstnanců, z toho je přes dvě stě sedmdesát strážníků. Když se v roce 1992 městská policie vrátila po jednasedmdesáti letech a pěti měsících do západočeské metropole, službu na začátku v Plzni vykonávalo pouhých 25 strážníků.

Zájemci mohou výstavu navštívit v mázhausu Plzeňské radnice až do 21. dubna 2017.

Jana Pužmanová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *