“Jiné opravujete, ale i naše ulice je na tom špatně,” dali radnici vědět lidé z Bendovky. V září tam začne rekonstrukce

Město chystá kompletní rekonstrukci Bendovy ulice na Jižním Předměstí za víc než padesát milionů korun. Vyžádali si jí lidé, kteří tam bydlí a je fakt, že zásadní opravu už potřebovala. Stavět se začne v září a hotovo by mělo být na konci prázdnin v příštím roce. Počítat je potřeba s úplnou uzavírkou pro všechna vozidla.

První etapa oprav v úseku ohraničeném ulicemi Korandova a Koperníkova by měla být hotova už letos. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele. „Plánovaná oprava Bendovy ulice zapadá do koncepce investic do dopravní infrastruktury města Plzně. Opravujeme komunikace pro automobily i pěší tak, aby ulice byly bezpečnější pro řidiče i chodce, lépe průjezdné a aby byly příjemné i pro své obyvatele. Proto je většina rekonstrukcí plánována jako kompletní, tedy včetně parkovacích míst a parkových úprav,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Když jsme opravovali Nerudovu ulici, zněly hlasy obyvatel Bendovy ulice, že u nich je rekonstrukce potřeba také,“ upozornil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. „O nevyhovujícím stavu Bendovy ulice víme a její rekonstrukci připravujeme. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele, práce budou zahájeny na podzim,“ uvedl Aleš Tolar s tím, že opravy obou ulic na Jižním Předměstí musely být naplánovány kvůli omezením v dopravě postupně.

Bendova ulice dlouhá necelý půl kilometr bude rekonstruována kompletně v celé své délce. „Opravena tedy bude vozovka, chodníky i parkovací pruhy. Celá stavba je navržena jako bezbariérová s oboustranným chodníkem šířky zhruba dva a půl metru, který umožní bezpečnější pohyb pěších. Vybudován bude také oboustranný podélný parkovací pruh, díky kterému se zlepší průjezdnost ulice. Ta je v současném stavu nevyhovující,“ popsal Aleš Tolar úpravy Bendovy ulice. „Kromě dopravního řešení bude součástí stavby odvodnění všech zpevněných ploch, kompletní výměna stávajících vodovodních řadů, včetně částí přípojek. V celém rozsahu stavby je zároveň navržena kompletní rekonstrukce stávajících kanalizačních stok, včetně veřejných částí přípojek. Dále bude v celém rozsahu stavby provedena kompletní výměna veřejného osvětlení, provedena úprava světleného signalizačního zařízení v křižovatce s Klatovskou třídou a realizovány další přeložky inženýrských sítí, které si tato stavba vyžádá. Plánovány jsou i sadové úpravy,“ doplnil.

Stavbu město Plzeň realizuje prostřednictvím Odboru investic Magistrátu města Plzně. Náklady by se měly pohybovat okolo 51 milionů korun, a právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele. „Předpokládaná doba výstavby je jedenáct měsíců. Stavební práce budou prováděny v několika dílčích etapách, za úplné uzavírky dotčené části ulice. Práce by měly začít v září a první etapa, tedy úsek mezi ulicemi Korandova a Koperníkova, by měla být hotova do konce letošního roku,“ informovala Taťána Kicová, která je na odboru investic pověřena vedením oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto mapy.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *