Je Plzeň vaše ♥ město? Dejte mu to najevo, vyzývá metropole své občany

Je pro vás Plzeň srdcovou záležitostí? Jak se vám v ní žije? Co říkáte na kvalitu životního prostředí? A jak vám vyhovuje městská hromadná doprava? To je jen zlomek toho, co může ovlivnit spokojenost občanů Plzně s kvalitou života ve městě. A právě na to, jak jsou Plzeňané s životem v západočeské metropoli spokojeni, se zaměřuje průzkum, který právě v těchto dnech probíhá.

Při rozvoji města nechceme dělat takzvaná rozhodnutí od stolu, ale naopak chceme vycházet vstříc občanům Plzně. Proto se jich opakovaně ptáme na jejich názory, podle nichž můžeme postupovat při dalším plánování,“ říká primátor Plzně Martin Baxa.

Vytvořili jsme jednoduchý intuitivní dotazník, ve kterém mohou občané ohodnotit, jak jsou spokojeni s jednotlivými aspekty života v Plzni. Navazujeme tak na průzkum, který město provádělo v roce 2015 při přípravě Strategického plánu města Plzně,“ uvedla k tématu ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Plzeň tak chce zjistit, jak se vnímání města v očích jeho obyvatel za poslední čtyři roky změnilo.

V dotazníku, který je k nalezení na městském webovém portálu plzen.eu, se zástupci města ptají například na spokojenost s dostupností a kvalitou zdravotní péče, nabídkou sportovního vyžití, pestrostí kulturní nabídky, bezpečností ve městě či nabídkou pracovních příležitostí. Dotazník se zabývá také kvalitou životního prostředí, úrovní péče o veřejné plochy, kvalitou ovzduší či mírou hlučnosti ve městě nebo například hodnocením kvality práce úřadů města i městských obvodů. Občané mohou ohodnotit i způsob komunikace města s obyvateli či například práci městské policie. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 10 až 15 minut.

Dotazník bude možné vyplnit do 7. června 2019. Poté bude následovat jeho vyhodnocení, a to jak ve vztahu k městu jako takovému, tak i ve vztahu k jednotlivým městským obvodům. Výsledky porovnáme s výstupy z šetření, které proběhlo v roce 2015. Zjistíme tak, zda se nám podařilo posunout rozvoj města správným směrem a na jaké oblasti se máme v budoucnu více zaměřit,“ vysvětlila Irena Vostracká. (tz)

Ilustrační foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *